Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék

a tanszék neve

Osztrák Irodalom és Kultúra Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Germanisztika BA

Német nyelv, irodalom és kultúra MA + Kassel-Szeged nemzetközi MA

Osztatlan tanári képzés: Német nyelv és kultúra tanára

tanszékvezető

Dr. habil. Bombitz Attila egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Horváth Márta adjunktus

Dr. habil. Ritz Szilvia tudományos munkatárs

Schrödl, Christina lektor

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Karsai Marianna (+36-62-544-829; karsai.marianna@lit.u-szeged.hu)

Pataki Krisztina (+36-62-544-249; pataki.krisztina@lit.u-szeged.hu)

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36-62-544-829, +36-62-544-249

a tanszék saját weboldala

http://www.szegedigermanisztika.hu/index.php/intezet/tanszekek/osztrak-irodalom-es-kultura-tanszek

http://de.szegedigermanisztika.hu/index.php/de/institut/abteilungen