Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék neve

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Dráma- és színházismerettanár szak (osztatlan)

Világirodalom BA+MA

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány BA+MA

Színháztörténet BA

tanszékvezető

Kelemen Zoltán

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Farkas-Kérchy Vera; Fogarasi György; Fried István; Jászay Tamás; Kürtösi Katalin; Tóth Ákos; Wenner Éva

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Boldog Daniella

boldog.daniella@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

et al. – kritikai elmélet online
Magyar Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36-62-544-387

a tanszék története

http://www.complit.u-szeged.hu/rolunk/

a tanszék saját weboldala

http://www.complit.u-szeged.hu/