Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék neve

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Dráma- és színházismerettanár szak (osztatlan)

Világirodalom BA+MA

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudomány BA+MA

Színháztörténet BA

tanszékvezető

Fogarasi György egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Farkas-Kérchy Vera egyetemi adjunktus
Fried István professor emeritus
Jászay Tamás egyetemi adjunktus
Kelemen Zoltán egyetemi docens
Kürtösi Katalin professor emerita
Tóth Ákos egyetemi adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Boldog Daniella

boldog.daniella@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

et al. – kritikai elmélet online
Magyar Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36-62-544-387

a tanszék története

http://www.complit.u-szeged.hu/rolunk/

a tanszék saját weboldala

http://www.complit.u-szeged.hu/