Orosz Filológiai Tanszék

a tanszék neve

Orosz Filológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Szlavisztika alapképzés (orosz szakirány + Üzleti orosz nyelv specializáció)

Orosz minor

Orosz nyelv és irodalom mesterképzés (Orosz nyelvészet és Orosz irodalom és kultúra specializációkkal)

Fordító és tolmács mesterképzés (orosz nyelv)

Orosz nyelv és kultúra osztatlan tanárképzés

tanszékvezető

Dr. habil. Bibok Károly egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Bibok Károly egyetemi docens, Bagi Ibolya c. egyetemi tanár, Erdei Ilona egyetemi docens, Krapivina Maria Sergeevna anyanyelvi lektor, Kristó Sándor adjunktus, Kugler Katalin nyug. egyetemi docens, Mikola Gyöngyi tanársegéd, Sarnyai Csaba adjunktus, Szabó Martina Katalin tanársegéd, Tóth Szergej főiskolai tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Bozókiné Tóth Klára

+36 (62) 544160

szlav@primus.arts.u-szeged.hu

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36 (62) 544 160