Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék neve

Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Romanisztika (olasz) BA_AN

Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA_N

Olasztanár MA_N

Olasz nyelv, irodalom és kultúra MA_L

Olasztanár MA_L

PhD-Olasz irodalom_N

Olasz nyelv és kultúra minor_N

Olasz irodalmi, nyelvészeti és fordítói specializáció_N

Európai uniós és szaknyelvi ismeretek_N

Lingua, letteratura e cultura italiana MA

tanszékvezető

Zentainé dr. Kollár Andrea egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Andorka Eszter

Dr. Bényiné Dr. habil. Farkas Mária

Dr. Dávid Kinga adjunktus

Dr. Lorenzo Marmiroli lektor

Dr. Madarász Klára

Dr. Molnár Annamária

Morais, Couto Da Silva Joao lektor

Prof. dr. Pál József egyetemi tanár

Dr. Roselli, Alessandro lektor

Dr. Sermann Eszter adjunktus

Prof. dr. Vígh Éva egyetemi tanár

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csúriné Juratovics Rita

544-375

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-375

a tanszék története

Korábbi kezdeményezések után az Olasz Tanszék Szegeden 1936-ban jött létre.

 

Első vezetője Várady Imre volt, akinek legismertebb munkája a máig forgatott Storia della letteratura italiana e la sua influenza in Ungheria c. kétkötetes összehasonlító irodalomtörténet volt. Várady később a Bolognai Egyetemen tanított. Helyét Szegeden a Római Magyar Akadémia korábbi igazgatója, Koltay-Kastner Jenő vette át, aki a II. világháború után megszüntetett, majd 1956 után újraalapított tanszék vezetője volt egészen 1968-ig. Tudományos érdeklődésének homlokterében a reneszánsz mellett a XIX. századi olasz és magyar irodalom, történelem kutatása állt. Az olasz leíró nyelvtan ismert kutatója, Fogarasi Miklós tanszékvezetői működése (1978-1983) alatt a tanszéket a nyelvészeti stúdiumok dominanciája jellemezte. Ezt a hagyományt folytatta vezetése alatt Szabó Győző is.

 

A rendszerváltás után az irodalom és művelődéstörténet kezdett hangsúlyosabbá válni, az oktatói állomány pedig jelentősen bővült. Pál József, aki jelenleg is a tanszék vezetője, 1989-től kisebb megszakításokkal már 18 éve áll a tanszék élén. Rajta kívül a vezetők között találhattuk Bakonyi Gézát, Kelemen Jánost és Vígh Évát is.