Oktatáselmélet Tanszék

a tanszék neve

Oktatáselmélet Tanszék (Department of Learning and Instruction)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dombováriné Dr. Korom Erzsébet egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Csapó Benő egyetemi tanár

Fűz Nóra adjunktus

Dr. Habók Anita adjunktus

Dr. Kinyó László adjunktus

Dr. Molnár Gyöngyvér

Dr. Nagy József

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin irodavezető

Virág Petra ügyvivő szakértő

420-034

viragpetra@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Oktatáselméleti Kutatócsoport

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034