Oktatáselmélet Tanszék

a tanszék neve

Oktatáselmélet Tanszék (Department of Learning and Instruction)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dr. Korom Erzsébet habilitált egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Csapó Benő egyetemi tanár

Fűz Nóra egyetemi tanársegéd

Dr. Habók Anita habilitált egyetemi adjunktus

Dr. Kinyó László egyetemi adjunktus

Dr. Molnár Gyöngyvér intézetvezető egyetemi tanár

Dr. Nagy József professor emeritus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin irodavezető

Virág Petra ügyvivő szakértő

06-62-420-034

viragpetra@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Oktatáselméleti Kutatócsoport

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

06-62-420-034