Neveléselmélet Tanszék

a tanszék neve

Neveléselmélet Tanszék (Department of Social and Affective Education)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dr. Molnár Éva egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Erdélyiné Dancs Katinka adjunktus

Dr. Fejes József Balázs adjunktus

Hegedűs Szilvia tanársegéd

Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár

Dr. Kasik László egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin irodavezető

Virág Petra ügyvivő szakértő

420-034

viragpetra@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Oktatáselméleti Kutatócsoport

Szociális Kompetencia Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

420-034