Neveléselmélet Tanszék

a tanszék neve

Neveléselmélet Tanszék (Department of Social and Affective Education)

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

 

tanszékvezető

Dr. Molnár Éva habilitált egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dancs Katinka egyetemi tanársegéd

Dr. Fejes József Balázs egyetemi adjunktus

Hegedűs Szilvia egyetemi tanársegéd

Dr. Józsa Krisztián egyetemi tanár

Dr. Kasik László habilitált egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Molnár Katalin irodavezető

Virág Petra ügyvivő szakértő

06-62-420-034

viragpetra@edu.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Oktatáselméleti Kutatócsoport

Szociális Kompetencia Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

06-62-420-034