Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék neve

SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Alapképzés (BA) néprajz nappali és levelező tagozaton - Táncantropológia specializáció; Néprajz minor nappali és levelező tagozaton; Mesterképzés (MA) néprajz – Táncantropológia/táncfolklorisztika specializáció; Choreomundus nemzetközi MA képzés

tanszékvezető

Dr. Simon András

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Barna Gábor, Dr. Glässer Norbert, Dr. Mód László, Dr. Simon András, Dr. Varga Sándor

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Tóth Ágnes

06-62-544-216

agica@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

Kutatócsoport vezető: Barna Gábor egyetemi tanár

A kutatócsoport célja a 19-21. századi vallási kultúra megújulásának néprajzi/antropológiai módszerekkel történő összehasonlító folyamatelemzése, dokumentálása és értelmezése. A kutatócsoport alapkutatásokat végez, szervez és fog össze hazai és nemzetközi együttműködésben. A vizsgálat időbeli keretét a 19-21. század, térben pedig a mindenkori Magyarország területe jelenti, európai összehasonlításban. – A kutatócsoportnak nyolc belső és három külső munkatársa van.

 

Bálint Sándor Valláskutató Műhely

A kutatóműhely munkatársai az európai vallások mai, aktuális társadalmi szerepével, annak változásaival és előzményeivel, a változó és alakuló vallási kultúrával foglalkoznak. Kutatásaikkal, elemzéseikkel, értelmezéseikkel a ma kérdéseire éppúgy választ kívánnak adni, mint a múltban lejátszódó folyamatokra, különösen napjainkig érő hatásaikban, hazai és nemzetközi összefüggéseikben: a vallásos embert vizsgálják tehát a történelemben és a jelenkorban.

 

A kutatóműhely fontos feladatának tartja Bálint Sándor szellemi és tárgyi hagyatékának kutatását, közkinccsé tételét, ezért felvette a magyar valláskutatás egyik nagy elindítója, Bálint Sándor nevét, akinek szellemében kívánja folytatni kutatómunkáját.

 

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36-62-544050

a tanszék története

A néprajz első egyetemi tanszékét 1929-ben szervezte meg a magyar oktatási kormányzat a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen. A tanszékalapítást megelőző néhány évtized, a 19-20. század fordulója a néprajztudomány intézményesülése, elméleti és módszertani fejlődése szempontjából meghatározó volt. A néprajz és folklorisztika mint tudomány már a kolozsvári egyetem Szegedre költözését megelőzően (1921) is jelen volt a város életében és tudománytörténetében, elsősorban a piarista gimnázium révén. Ezt a 18. századtól a 20. századig ívelő folyamatot egybekapcsolódó folytonosságában Bálint Sándor – tanszékünk professzora 1947-1966 között – mutatta be. A preetnográfiai és prefolkorisztikai szakasz legfontosabb képviselői (magán Bálint Sándoron kívül) Dugonics András, Kálmány Lajos, Löw Immánuel voltak.

a tanszék saját weboldala

https://etnoszeged.wordpress.com/

további információ

A tanszék ismeretterjesztő, tudománynépszerűsítő blogja: https://etnoszeged.wordpress.com/blog/


01_b-invert