Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék neve

Modernkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

történelem BA

történelem MA

történelem osztatlan tanári

tanszékvezető

Dr. Marjanucz László

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Deák Ágnes

Dr. Zakar Péter

Dr. Giczi Zsolt

Dr. Tamás Ágnes

Pelyach István

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Deákné Seres Anikó

saniko@hist.u-szeged.hu

Mikuska Tiborné

toriroda@hist.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

SZAB Délvidékkutatóközpont

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36/62-544-759