Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

az intézet neve

Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet

az intézethez tartozó tanszékek

Altajisztikai Tanszék

Általános Nyelvészeti Tanszék

Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

Magyar Nyelvészeti Tanszék

Magyar Irodalmi Tanszék

Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék

Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék

intézetvezető

Dr. Nagyillés János

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Tanulmányi ügyintézés a magyar szak irodalmi tárgyaival kapcsolatban:

Boldog Daniella, előadó:

Email: boldog.daniella@hung.u-szeged.hu

Telefon: +36-62-544-365

Tanulmányi ügyintézés a magyar szak nyelvészeti tárgyaival kapcsolatban

Gábor Éva, előadó:

Email: gaboreva@hung.u-szeged.hu

Telefon: +36-62-544-687

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36-62-544-372 (intézet vezető)

+36-62-544-128 (helyettese)

az intézet saját weboldala

http://www.hung.u-szeged.hu/