Magyar Nyelvészeti Tanszék

a tanszék neve

Magyar Nyelvészeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

magyar (osztatlan tanári)

magyar BA

Magyar BA minor

nyelvtudomány BA specializáció

nyelvtörténet BA specializáció

 

magyar nyelv és irodalom MA

történeti nyelvészet MA szakirány

beszédtudomány MA szakirány

 

rövid ciklusú (2–5 féléves) tanári mesterszakok

 

magyar nyelvészet doktori program (Nyelvtudományi Doktori Iskola)

 

tanszékvezető

dr. Forgács Tamás egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

dr. Hoffmann Ildikó egyetemi docens

dr. Németh Miklós egyetemi docens

dr. Schirm Anita adjunktus

dr. Sinkovics Balázs adjunktus

dr. Zsigri Gyula

Zsigriné Sejtes Györgyi tanársegéd

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Gábor Éva

544-687

vica@hung.u-szeged.hu

Szobaszám: 2407

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Telefon / fax: (+36) 06/62/544-687

a tanszék története

A tanszék elődjét, a Magyar Nyelvtudományi és Nyelvészeti Intézetet 1921-ben hozták létre a Kolozsvárról Szegedre menekült egyetemen. Vezetője az 1922/23. tanévtől Horger Antal lett, aki egyike volt kora legkiválóbb nyelvészeinek. A második bécsi döntés után az egyetem visszaköltözött Kolozsvárra.

A Szegeden újonnan alapított egyetemen, az akkori nevén Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetemen a Magyar Nyelvészeti Intézet vezetését Klemm Imre Antalra bízták. Ekkoriban a tanszéken oktatott Csefkó Gyula és Juhász Jenő mint magántanár. Klemm Antal nyugdíjazása után rövid átmeneti időszakot követően 1956-tól Nyíri Antal vezette a tanszéket. Az ő idejében kapta 1966-ban a tanszék mai nevét. Nyíri Antal 1977-es nyugdíjazását követően több tanszékvezető váltotta egymást: Deme László (1977–1981), Mikola Tibor mint megbízott tanszékvezető (1981–1982), Velcsov Mártonné (1982–1986), Károly Sándor (1986–1988), Szabó József (1988–1990), majd hosszabb ideig (1990 és 2006 között) Büky László. 2006-tól a tanszék vezetője Forgács Tamás.

A magyar szakos hallgatói létszám bővülésével az idők folyamán nőtt az oktatók száma is: 1990-ben már 11 oktatója volt a tanszéknek, amelynek jelenleg, 2018-ban 6 főállású és egy félállású oktatója van.

A tanszékhez kötődik két országos konferencia elindítása is: 1993-tól A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei című konferenciasorozatot az Általános Nyelvészeti Tanszékkel közösen indította el Büky László (2006-tól csak ez utóbbi tanszékhez köthető). 1998-tól pedig A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei című konferenciát a Finnugor Nyelvtudományi Tanszékkel együtt ugyancsak az akkori tanszékvezető kezdeményezte. Mindkét konferenciasorozatot élénk érdeklődés követette és követi, és ezek jelentős szakmai elismerést szereztek a tanszéknek.

(Mikola Tibor: A nyelvészet oktatása és kutatása a szegedi egyetemen, Néprajz és Nyelvtudomány 39 (1998) 145–162. alapján)

a tanszék saját weboldala

http://mnyelv.bibl.u-szeged.hu/Nyitolap.html