Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

 

a tanszék neve

Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

informatikus könyvtáros BA

könyvtártudomány MA

kulturális örökség tanulmányok MA

régi nyomtatványok szakirányú továbbképzés

tanszékvezető

prof. dr. Sándor Klára egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Gellérfi Gergő tudományos munkatárs

dr. Hegyi Ádám adjunktus

dr. Karvalics László egyetemi docens

prof. dr. Monok István egyetemi tanár

dr. Povedák István tudományos munkatárs

dr. Simon Melinda adjunktus

dr. Tóth Andrea tudományos munkatárs

dr. Zvara Edina egyetemi docens

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Sulyok Anita

544-244 / 546-798

kultoroksegtsz@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon Identitás- és Kultúrakutató Központ

a tanszék saját weboldala

http://www.huminf.u-szeged.hu/

kultorokseg_logo330