Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék neve

Középkori és Kora újkori Magyar Történeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

A honlapon nincs feltüntetve a megnevezés, csak az oktatott tárgyak nevei.

Alapképzés (BA)

Mesterképzés (MA)

Osztatlan képzés

Doktori képzés

tanszékvezető

Prof. Dr. Papp Sándor László

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Cziráki Zsuzsanna

Dr. Hunyadi Zsolt

Dr. Kordé Zoltán

Dr. Tóth Hajnalka

Dr. Petrovics István

Prof. Dr. Tóth Sándor László

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Deákné Seres Anikó

+36 (62) 544-464

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Oszmán-kori Kutatócsoportja

elérhetőség (hivatali telefonszám)

+36 (62) 544-464

a tanszék története

A tanszékünk életében ma is jelentősége van annak a ténynek, hogy intézményünk elődje a kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem volt. Az Egyetem Szegedre költözése után a korábbi szervezeti keretek fenntartására törekedett. A kolozsvári történész képzés két eleme számít a jelen tanszékünk elődjének, a Magyar Történeti és a Magyar Művelődéstörténeti tanszék, amely kettő 1938 szeptemberétől az akkor már Magyar Történeti Intézet részévé vált. A II. világháború előtt is igen jelentős történészek dolgoztak a tanszékünk keretei között, felsorolásukkal emléket kívánunk állítani nekik.

a tanszék saját weboldala

http://hist.bibl.u-szeged.hu/mta-szte/