Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

a tanszék neve

Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia) alapszak

Latin minor képzés

Ógörög specializáció

Antik örökség (neolatin tanulmányok) specializáció

Klasszika-filológia mesterszak

a. Ógörög nyelv és irodalom szakirány

b. Antik örökség (neolatin tanulmányok) szakirány

Latin tanári mesterszak (2016-ban indult utoljára)

Irodalomtudományi Doktori Iskola keretein belül:

1. Antik irodalom alprogram

2. Neolatin irodalom alprogram

tanszékvezető

Dr. Nagyillés János egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Czerovszki Mariann adjunktus

Dr. Gellérfi Gergő

Dr. habil. Kasza Péter egyetemi docens

Dr. habil. Lázár István egyetemi docens

Dr. habil. Mayer Péter egyetemi docens

Dr. Máté Ágnes tudományos munkatárs

Dr. Odrobina László adjunktus

Dr. Petneházi Gábor tudományos munkatárs

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csapó Bianka

544-313


a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Tel.: (+36) 62-544-313

a tanszék története

http://klasszika.hu/az-intezmeny-tortenete/

a tanszék saját weboldala

http://klasszika.hu/