Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

a tanszék neve

Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Ókori nyelvek és kultúrák (klasszika-filológia) alapszak

Latin minor képzés

Ógörög specializáció

Antik örökség (neolatin tanulmányok) specializáció

Klasszika-filológia mesterszak

a. Ógörög nyelv és irodalom szakirány

b. Antik örökség (neolatin tanulmányok) szakirány

Latin tanári mesterszak (2016-ban indult utoljára)

Irodalomtudományi Doktori Iskola keretein belül:

1. Antik irodalom alprogram

2. Neolatin irodalom alprogram

tanszékvezető

Dr. Nagyillés János,

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Oktatók:

Dr. Czerovszki Mariann, adjunktus

Dr. Gellérfi Gergő, tanársegéd

Dr. habil. Kasza Péter, docens

Dr. habil. Lázár István, docens

Dr. habil. Mayer Péter, docens

Dr. Odrobina László, adjunktus

Dr. Petneházi Gábor, tudományos munkatárs

Dr. Máté Ágnes, tudományos munkatárs

Nyugalmazott munkatársak:

Prof. Dr. Szörényi László, professor emeritus

Dr. habil. Tar Ibolya, docens

PhD-hallgatók:

Bán Katalin

Csapó Fanni

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Csapó Bianka ??

Juhász Ágnes

Tel.: (+36) 62-544-313

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Tel.: (+36) 62-544-313

a tanszék története

http://klasszika.hu/az-intezmeny-tortenete/

a tanszék saját weboldala

http://klasszika.hu/