Hungarológia

a tanszék neve

Hungarológia

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Language Classies During The Fall And SpringSemesters

Intensive Hungarian Preparatory programm

Summer University

tanszékvezető

Prof. György E. Szőnyi

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Péter Durst, Nóra Péter, Dr. Anett Árvay

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Bata Ágnes,

hstud@hstud.u-szeged.hu;

telefon: +36 62 544685

a tanszék története

http://hungarianstudies.hu/en/long-tradition.html

 

a tanszék saját weboldala

http://hungarianstudies.hu/