Hispanisztika Tanszék

a tanszék neve

Hispanisztika Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

BA: Romanisztika alapképzés spanyol szakirány

Specializációk: Spanyol minor; Katalán nyelv és kultúra; Spanyol-Amerika tanulmányok, Mai Spanyolország

MA: Spanyol nyelv, irodalom és kultúra

Specializáció: Művelődéstörténet

tanszékvezető

Dr. Csikós Zsuzsanna egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Alfaya, Lucila González lektor

Dr. Berta Tibor egyetemi docens

Garatev Lucila González

Lehoczkiné Dr. habil. Katona Eszter egyetemi docens

Dr. Lénárt András adjunktus

Praefort Veronika nyelvtanár

Stefan, Andreea Isabella lektor

Tóthné Dr. Jancsó Katalin adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Jeney Zsuzsanna

544-148

hispan@hist.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Amerika-közi Tanulmányok Kutatóközpont

elérhetőség (hivatali telefonszám)

62-544-148; 62-544-259

a tanszék története

A Hispanisztika Tanszék 1993-ban jött létre Dr. Anderle Ádám történészprofesszor vezetésével. Az alapító tagok között találjuk többek között Dr. Tóth Ágnest, Dr. Dornbach Máriát és Dr. Csikós Zsuzsannát. Amint a névválasztás is jelezte, nem tipikus idegen nyelvi tanszék jött létre: a megalakult egység tudományos és részben személyi hátterét szegedi latin-amerikanista történészek nyújtották, ami jó alapot jelentett a civilizációs témákban is tájékozott hispanista filológusok és nyelvtanárok színvonalas képzéséhez. A tanszéket 15 éven keresztül vezető Anderle professzor érdeme, hogy a különböző tudományterületek között egyensúlyt teremtett, és tudatosan hazánkban egyedi profilú, társadalomtudományi alapokat is nyújtó modern filológus- és tanárképző egységgé alakította a szegedi Hispanisztika Tanszéket.

A Hispanisztika Tanszék nemcsak a spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész- és tanárképzés, és a hispanisztika minor szak gazdája lett, hanem szinte azonnal bekapcsolódott a Történettudományi Doktori Iskola munkájába is. 1996-ban beindult a katalán nyelv, irodalom és kultúra specializációs képzés. 1999 és 2002 között a spanyol-magyar kapcsolatokkal foglalkozó Hispanisztika Kutatócsoport létrehozásával Tanszékünk az MTA támogatott kutatóhelye volt.

A 2000-es évek elején a bolognai rendszerű képzés bevezetésével képzéseink átalakultak: 2006-ban megindult a romanisztika szak spanyol szakirány, vele párhuzamosan az 50 kredites spanyol minor szak, a társadalomtudományi irányultságú spanyol-amerikai tanulmányok és megújult a katalán specializáció, majd 2009-ben a spanyol bölcsész- és tanárszak mesterszintű képzései. 2007-ben véglegesen létrejött önálló, saját katalán lektorátusunk, majd 2012-ben baszk lektorátus is alakult tanszékünkön. 2010-től részt veszünk a Nyelvtudományi, 2014-től az Irodalomtudományi Doktori Iskola munkájában. A BTK Fordító és Tolmácsképző Központjával együttműködve 2013-ban bekapcsolódtunk a fordító és tolmács mesterszakos képzésbe, valamint megindult tanszékünkön a spanyol szakos osztatlan tanárképzés. Mindegyik képzésünk piacképes elméleti és gyakorlati tudást kínál a résztvevők számára. Az Amerikanisztika Tanszékkel együtt 2015 őszén megalakítottuk az Amerika-közi Tanulmányok Kutatóközpontot.

Az elmúlt két évtized alatt több mint 400 spanyol vagy hispanisztika szakos hallgató védte meg nálunk sikerrel szakdolgozatát. Mintegy harmincöt hallgatónk vett részt az országos tudományos diákköri versenyeken, akik közül kilencen részesültek helyezésben vagy különdíjban.

A hispán világ története című doktori programon eddig 25-en szereztek doktori fokozatot. Kisebb volumenű képzéseink, a katalán tanulmányok, valamint a spanyol-amerikai tanulmányok és a spanyol minor összesen további mintegy százötven hallgató számára nyújtottak lehetőséget a hispán kultúra valamely szegmensének mélyebb megismerésére.

A Tanszék tudományos aktivitását és eredményességét jelzik az oktatóink által publikált monografikus kötetek és a kétévenként megrendezett nemzetközi hispanista konferenciák. Tudományos évkönyvünk, az 1996-ban alapított Acta Hispanica, nemzetközileg is elismert, lektorált és indexált folyóirat. Nemzetközi kapcsolatainkban nagy szerep jutott folyamatosan bővülő Erasmus egyezményeinknek. Jelenleg 10 spanyolországi, 2 olaszországi és 1-1 lengyel, szlovák és román egyetemmel van érvényes egyezményünk. 2006 óta egyetemközi egyezmény keretében részt veszünk az Alicantei Egyetem spanyoltanári mesterszakjának oktatói munkájában és a tanárjelöltek szakmai gyakorlatának koordinálásában. Egyre szorosabb az együttműködésünk a környező országok hispanista központjaival, melynek keretét a CEEPUS programban találtuk meg. Tanszékünk előadások, szemináriumok tartásával, közös kiadványok publikálásával, jelentős szerepet vállal a 2011-ben a spanyolországi Huelva egyetemén az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával létrejött Magyar Tanulmányok Központ működtetésében.

 

a tanszék saját weboldala

www.hispanisztikaszeged.hu