Francia tanszék

a tanszék neve

Francia tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak, Francia szakirány BA (3 év)

  • a szakon belül Frankofóniák a digitális korban specializáció választható;
  • a szakon kívül az SZTE bármely 50 kredites specializációja választható (amennyiben a hallgató a specializáció bemeneti követelményeinek eleget tud tenni);
  • a szakon kívülről (megfelelő, azaz B2 nyelvtudással) érkezőknek: Francia középhaladó minor.
  • Francia nyelv, irodalom és kultúra MA
  • Fordító-Tolmács MA (2 év)
  • Francia Nyelv és Kultúra tanára – osztatlan képzés (OT) (5+1=6 év)

tanszékvezető

dr. Gyimesi Timea egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Penke Olga

dr. Gécseg Zsuzsanna egyetemi docens

dr. Karácsonyi Judit tanársegéd

dr. Kiss Gabriella adjunktus

dr. Kovács Katalin egyetemi docens

Moréno Laurent Pierre Barthélémy lektor

dr. Szász Géza egyetemi docens
Veressné dr. Farkas Ildikó adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Sulyok Anita

54 42 43

franciatsz@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatóközpont

Frankofón Kulturális Interakciók Kutatócsoport (FraKIK)

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Tel.: +36 62 54 42 43

Fax: +36 62 54 42 43

a tanszék saját weboldala

http://fr.u-szeged.hu/