Francia tanszék

a tanszék neve

Francia tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Újlatin nyelvek és kultúrák alapszak, Francia szakirány BA (3 év)

  • a szakon belül Frankofóniák a digitális korban specializáció választható;
  • a szakon kívül az SZTE bármely 50 kredites specializációja választható (amennyiben a hallgató a specializáció bemeneti követelményeinek eleget tud tenni);
  • a szakon kívülről (megfelelő, azaz B2 nyelvtudással) érkezőknek: Francia középhaladó minor.
  • Francia nyelv, irodalom és kultúra MA
  • Fordító-Tolmács MA (2 év)
  • Francia Nyelv és Kultúra tanára – osztatlan képzés (OT) (5+1=6 év)

tanszékvezető

dr. Gyimesi Timea

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Penke Olga

dr. Farkas Ildikó

dr. Gécseg Zsuzsanna

dr. Karácsonyi Judit

dr. Kiss Gabriella

dr. Kovács Katalin

dr. Szász Géza

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Sulyok Anita

Telefon: +36 (62) 54 42 43

Email: franciatsz@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Magyar-Francia Felvilágosodás Kutatóközpont

Frankofón Kulturális Interakciók Kutatócsoport (FraKIK)

elérhetőség (hivatali telefonszám)

Tel.: +36 62 54 42 43

Fax : +36 62 54 42 43

a tanszék saját weboldala

http://fr.u-szeged.hu/