Finnugor Tanszék

a tanszék neve

Finnugor Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Finnugor MA

Finnugor BA specializáció

Balti-finn nyelvek és kultúrák BA specializáció

(magyar szakos képzésekben részvétel)

tanszékvezető

Dr. Sipőcz Katalin egyetemi docens

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Bíró Bernadett adjunktus

Kozmács István adjunktus

Suntcova, Ekaterina lektor

Szeverényi Sándor adjunktus

Orava, Anna

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Gábor Éva

gaboreva@hung.u-szeged.hu

544 687

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544 547

a tanszék története

A szegedi Finnugor Tanszéket Hajdú Péter alapította 1959-ben. (Előtte Mészöly Gedeon vezetésével működött a Finnugor Nyelvészeti Intézet 1947-től 1958-ig.) Hajdú Péter Budapestre távozása (1974) után Mikola Tibor került a tanszék élére. Őt követte 2001-től Bakró-Nagy Marianne, majd 2011-től Sipőcz Katalin. A SZTE Finnugor Tanszék a kezdetektől fogva a szamojéd és obi-ugor nyelveknek nemzetközileg elismert kutatóhelye.

a tanszék saját weboldala

https://www.facebook.com/finnugor.szeged/

további információ

Bemutatkozó filmünk:

https://www.youtube.com/watch?v=Ff_6kryJZQ4