Általános Nyelvészeti Tanszék

a tanszék neve

Általános Nyelvészeti Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Nyelvtechnológia BA specializáció (Magyar BA)

Elméleti nyelvészet MA

Nyelvelmélet specializáció (Elméleti nyelvészet MA)

Pragmatika specializáció (Elméleti nyelvészet MA)

Számítógépes nyelvészet specializáció (Elméleti nyelvészet MA)

Általános nyelvészet (Magyar MA)

tanszékvezető

Bibokné Prof. dr. Németh T. Enikő egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Béres Tamara egyéb kutató

Gyulai Lívia egyéb kutató

Kovács Viktória egyéb kutató

dr. Maleczki Márta

Mártonné dr. Ivaskó Lívia egyetemi docens

Papp Melinda tudományos segédmunkatárs

dr. Szécsényi Tibor adjunktus

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Gábor Éva,

tel: +36-62-544-687

gaboreva@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA–DE–SZTE Elméleti Nyelvészeti Kutatócsoport, Szegedi Munkacsoport

Fejlődéses és Neuropragmatikai Kutatócsoport

Pragmatika Centrum - Országos Kutatóközpont

elérhetőség (hivatali telefonszám)

tel: +36-544-128

a tanszék története

Az Általános Nyelvészeti Tanszéket 1970-ben alapította Deme László. 1978-ban a tanszéket átvevő Károly Sándor önálló nyelvészeti képzést indított Általános és alkalmazott nyelvészet néven, amit utódai, Bánréti Zoltán és Maleczki Márta is továbbvitt. Maleczki Márta 1994-től 19 éven keresztül irányította az egységet, miközben több átalakuláson is átesett az egyetem és a képzési rendszer is.

A tanszéken folyó nyelvészeti képzés a doktori képzések bevezetésével és a kétszintű egyetemi képzésre való átállással is folytatódott, jelenleg az alapképzésben szereplő Nyelvtechnológia specializációt, az önálló Elméleti nyelvészet mesterképzési szakot és a Nyelvtudomány Doktori Iskola keretein belül működő Elméleti nyelvészet doktori program gondozását látja el az Általános Nyelvészeti Tanszék.

A tanszéken folyó egyetemi képzéseken az elmúlt 40 évben kb. 150 hallgató kapott diplomát, akiknek harmada azóta tudományos fokozatot szerzett, vagy a fokozatszerzése folyamatban van.

a tanszék saját weboldala

http://ling.bibl.u-szeged.hu/