Altajisztikai Tanszék

a tanszék neve

Altajisztikai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Keleti nyelvek és kultúrák – altajisztika szakirány

Altajisztika MA: turkológia szakirány

Specializáció (nem tanárképes)

tanszékvezető

Prof. Dr. Zimonyi István

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Prof. Dr. Róna-Tas András, Prof. Dr. Ivanics Mária, Dr. Kincses Nagy Éva, Dr. Khabtagaeva Bayarma, Dr. Vér Márton, Figen Uç, Dr. Mukusheva Raushangul, Akasaka Yoshie, Dr. Danka Balázs

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

tanszéki előadó: Kiss Zoltánné

telefon/fax: (62)544-319

e-mail: kissne@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

telefon/fax: (62)544-319

a tanszék története

http://alt.u-szeged.hu/index.php/tanszek-tortenete/

a tanszék saját weboldala

http://alt.u-szeged.hu/