Altajisztikai Tanszék

a tanszék neve

Altajisztikai Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Keleti nyelvek és kultúrák – altajisztika szakirány

Altajisztika MA: turkológia szakirány

Specializáció (nem tanárképes)

tanszékvezető

Prof. Dr. Zimonyi István

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Apatóczky Ákos Bertalan tanársegéd

Dr. Bayarma, Khabtagaeva adjunktus

Dr. Danka Balázs adjunktus

Dr. Kincses Nagy Éva adjunktus

Dr. Raushangul, Mukusheva lektor

Ressné Prof. Dr. Ivanics Mária egyetemi tanár

Prof. Dr. Róna-Tas András

Dr. Vér Márton tanársegéd

Yoshie, Akasaka lektor

Dev Zörgő Emel lektor

ügyintéző neve, telefonszáma, ímélcíme

Kiss Zoltánné

544-319

kissne@hung.u-szeged.hu

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-319

a tanszék története

http://alt.u-szeged.hu/index.php/tanszek-tortenete/

a tanszék saját weboldala

http://alt.u-szeged.hu/