Vallástudományi Tanszék

a tanszék neve

Vallástudományi Tanszék

a tanszék által gondozott szakok, ezek specializációi (BA és MA)

Vallástudomány MA (magyar, angol)

tanszékvezető

Prof. Dr. Dr. Máté-Tóth András DSc egyetemi tanár

a tanszéken dolgozó oktatók névsora

Dr. Porció Tibor adjunktus (betegállományban)

Dr. Szabó Csaba tanársegéd

Dr. habil. Szilárdi Réka egyetemi docens

Szugyyczki Zsuzsanna tanársegéd

ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe

Karsai Marianna

intézeti ügyvivő szakértő

458-0629

vtszeged@gmail.com

a tanszékhez kapcsolódóan működő kutatócsoportok

Convivence- MTA-SZTE vallási pluralizmus kutatócsoport

Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport

elérhetőség (hivatali telefonszám)

544-418

a tanszék története

1999-ben a Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) vallástudomány major szakot indított és megalakította a Vallástudomány Tanszéket a bölcsészettudományi karon. E kutatási terület megalapítását célzó elméleti és oktatási tevékenység 1996-ban kezdődött a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vezetésével, mely gyakorlatilag a mai tanszék elődjének tekinthető. Mind a vallástudományi major program elindítása, mind a Vallástudomány Tanszék megalapítása forradalmi fontossággal bír a magyarországi tudománytörténetben. A magyarországi felsőoktatási rendszerben ilyen jellegű program és tanszék nem létezett ezt megelőzően.

A magyar felsőoktatásban a vallások egyetemi szintű tanulmányozása, mint autonóm kutatási diszciplína sem a kommunista korszakot megelőzően, sem az idő alatt nem létezett. Mindazonáltal, vallástudományi témájú, vagy azzal kapcsolatos kurzusok mindig jelen voltak a magyar főiskolákon és egyetemeken. A kommunista korszakban a vallástudománynak két nehézséggel kellett szembenéznie, melyek ideológiai és politikai természetűek voltak. Egyrészről, meg kellett találnia a helyét abban a szűk és korlátozott térben, amit a hivatalos ideológia (az ateista valláskritika) szabott meg. Másrészről, a magyarországi fő történelmi egyházak (a katolikus és protestánsok) jogot formáltak arra, hogy a vallások tanulmányozása kizárólag az ő hatáskörükbe tartozzék. Ezek a tényezők évtizedekre meghatározták a magyarországi vallástudomány minden területének irányát és fejlődését. A 70-es évektől kezdve, a totális kontroll és cenzúra csökkenésével, a vallások kutatásának néprajzi, filológiai és szociológiai aspektusai is felszínre és nyilvánosságra kerülhettek. Ez a tendencia az egyetemeken folyó burkolt vallástudományi kutatások fejlődéséhez vezetett. A kommunista rezsim összeomlása után sürgető feladattá vált, hogy összehozzák és megszervezzék a humán erőforrásokat és kutatási kapacitásokat az autonóm és független vallástudomány alapjainak lerakása érdekében.

Ezt a feladatot az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vállalta föl. A kutatócsoportot 1996 októberében alapították. Ekkor, vallási témájú szervezett kurzusok és előadások kezdtek megjelenni a Szegedi Tudományegyetemen a csoport irányításával. A program négy kutatási ágba kínált bepillantást, nevezetesen, a filozófiába, szociológiába, pszichológiába és vallástörténetbe. A kurzusokat és előadásokat egyrészt a helyi intézmények specialistái, másrészt Magyarország egyéb intézményeiből, illetve külföldről érkezett vendégelőadók tartották. A program egyre nagyobb számú hallgatót vonzott, s egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy hatalmas igény van mind a hallgatói, mind pedig az akadémiai oldalon egy autonóm tudományágra. E sokáig dédelgetett terv végső megvalósulása 1999-ben következett be.

A tanszék tagja a Magyarországi Vallástudományi Társaságnak (az IAHR tagja).

a tanszék saját weboldala

http://vallastudomany.hu

www.vallastudomany.com

további információ

Kiadványok

 

Acta Studiorum Religionis

http://acta.bibl.u-szeged.hu/view/full_volume/Acta_studiorum_religionis/

 

Vallás a társadalomban / Religion in Society sorozat (7 kötet)

1.: Szilágyi Tamás, Szilárdi Réka: Istenek ébredése. Szeged: JATE-Press 2007.

 

2.: Máté-Tóth András, Juhász Valéria: Vallási közösségek az írott sajtóban. Szeged: JATE-Press 2007

 

3.: Máté-Tóth András - Nagy Gábor Dániel: Vallásosság-változatok. Vallási sokféleség Magyarországon. Szeged, JATE Press, 2008.

 

4.: Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel: Scientologists in Germany: A sociological study. Szeged: Szegedi Tudományegyetem BTK Vallástudományi Tanszék, 2016.

 

5.: Szilárdi Réka, Szugyicki Zsuzsanna: Metszet és perspektíva: tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. Szeged, JATEPress, 2017

 

6.: Szilárdi Réka, Barcsa Krisztina: A fikciótól a kultuszokig: tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. Szeged, JATEPress, 2017

 

7.: Máté-Tóth András, Nagy Gábor Dániel: Scientologen in Deutschland. Szeged, SZTE BTK Vallástudományi Tanszék, 2017.

 

Porció Tibor: The Study of Religions in Szeged. Szeged, JATE Press, 2010.

 

Máté-Tóth András / Jáhn Mária, Studia Religiosa. Tanulmányok a 70 esztendős András Imre SJ tiszteletére. Szeged, 1998.

 

Kutatások

  • Midling Andrea: Valláslélektan az amerikai és európai felsőoktatásban
  • Vallás és kultúra Magyarországon
  • Népszámlálás vallási adatai 2011
  • TÁMOP
  • OTKA (Porció Tibor)
  • Elvárások az új pápával szemben
  • Aufbruch I. és II.
  • Revacern (fp6)

Projektek

 

ÚNKP támogatottjaink

Szugyiczki Zsuzsanna

Paizs Melinda Adrienn

 

OTDK díjazottak

Fodor István

Szilárdi Réka

 

OTKA poszt-doktori

Midling Andrea (1998-2000)

Hegedűs Gyöngyi (2001-2003)

Dallos Edina (2011-2013)

T. Szabó Csaba (2018-2020)

 

Nemzetközi együttműködések

CEEPUS Network (Wien, Bratislava, Cluj Napoca, Brno, Praha, Krakow)

ERASMUS Network (Berlin, Wien, Cardiff)

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.