Szakdolgozati követelmények

Tartalmi követelmények

A szakdolgozat témája lehet
o önálló tudományos kutatás eredményeinek közlése
o összegző írás
o fordításelméleti és –módszertani bevezetővel rendelkező fordítás
o önálló szótárral még nem rendelkező nyelvek esetében elméleti és módszertani bevezetővel rendelkező szójegyzék

A szakdolgozatnak tartalmaznia kell
o célkitűzés és annak indoklása
o elméleti keret, megközelítés
o módszertani leírás
o a feldolgozott anyag bemutatása
o témakifejtést
o az eredmények összegzése

Formai követelmények

Technikai részletek
o terjedelem: 35-60 oldal (fordítás vagy szójegyzék esetében engedélyezhető ettől eltérő terjedelem is), cca. 55 000 – 95 000 karakter
o megjelenítés: 1,5-ös sorköz (cca. 26 sor oldalanként), 12 pontos betűméret
o margók: alsó és felső 2,5 cm, bal oldali 3 cm, jobb oldali 2,5 cm
o oldalszámozás: folyamatos
o láb- és végjegyzetek: 1,0 sorköz, 10 pontos betűméret

A szakdolgozat formai felépítése
o címlap (amelyen a megadott sorrendben a következőknek kell szerepelnie):
o az intézmény neve (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar)
o a dolgozat címe
o készítőjének neve
o a témavezető tanár neve
o a készítés helye (Finnugor Nyelvtudományi Tanszék)
o benyújtás évszáma
o részletes tartalomjegyzék lapszámokkal
o a dolgozatban esetleg előforduló táblázatok, ábrák feliratainak jegyzéke
o rövidítésjegyzék
o értekező rész
o irodalomjegyzék
o mellékletek (újra kezdődő oldalszámozással)

A címlap és a tartalomjegyzék nem számít bele az oldalszámozásba!

Tipografizálás
o nyelvi adatok: dőlt betűtípussal
o értelmi kiemelése: félkövér betűtípussal
o a nyelvi példák elkülönítve beszámozva
o bekezdések 1 cm-es behúzással soremelés nélkül