lelek_navigator


impulzus_2018_november


lelektan

Mire jogosít a BA diploma?

A viselkedéselemzői (BA) diploma, amellett hogy az MA szintű tanulmányok bemenetét képezi, önálló végzettséget is jelent, amely birtokában lehetséges munkavállalás, munkaerő piaci elhelyezkedés az élet számos területén (kereskedelem, pénzügy, sport és szórakoztatás, stb.). Fontos tisztázni, hogy amennyiben a BA diploma birtokában valaki pszichológiai jellegű munkát kíván vállalni, akkor melyek azok a szakmai feladatok és kompetenciakörök, amelyeket jogosult elvállalni, és hol vannak ezen kompetenciakörök határai.

Összességében azt mondhatjuk, hogy a viselkedéselemzői diploma feljogosít meghatározott alapszintű feladatkörök ellátására. Amennyiben a BA diplomával rendelkező személy pszichológiai jellegű munkakörben helyezkedik el, a feladatok egy részét önállóan, más részét szupervíziós ellenőrzés mellett jogosult ellátni.

Önállóan ellátható feladatkörök (nem kimerítő felsorolás):

Alapszintű pályaválasztási tanácsadás

– Alapszintű munkaügyi tanácsadás (pl. a HR osztályok vezetőit segíti személyzeti

tanácsadással, munkaügyi központokban mentor)

– Csoportfoglalkozások és tréningek tervezése és vezetése szervezetfejlesztés céljából,

megfelelő tapasztalat és odaillő plusz képzettség birtokában (tipikusan cégeknél,szociális

intézményeknél, mentálhigiénés központokban, vagy civil szervezeteknél)

– Felmérések, interjúk készítése és speciális tesztek használata egyének, csopotok és

szervezetek minőségfejlesztése céljából, megfelelő felkészültség esetén

– Pszichológiai asszisztens: a pszichológusok munkáját segíti adminisztrációs és

kapcsolattartási tevékenységgel (szociális intézményekben, alapítványoknál, vagy

pszichológiai magánrendelőkben)

– Mediátor: vitás ügyekben közvetítés a felmerülő nézetkülönbség elsimítása két fél között (pl.

igazságügyi, és civil szerveknél, válások esetén, mediációs irodákban, vagy cégeknél)

Szigorúan szupervízió mellett folytatható tevékenységek (nem kimerítő felsorolás):

Klinikai szakpszichológus munkájának asszisztens jellegű segítése, mentális problémákkal

élő személyek segítése (diagnosztikai, prevenciós, tanácsadási feladatok)

– Családterapeuta szakember munkájának asszisztens jellegű segítése (tipikusan

családgondozókban vagy nevelési tanácsadókban).

– Gyermekpszichológus szakember munkájának asszisztens jellegű segítése (tipikusan

családgondozókban, nevelési tanácsadókban, óvodákban, gyámügyi hivataloknál)

– Iskolapszichológus szakember munkájának asszisztens jellegű segítése (iskolákban, nevelési

tanácsadókban).

– Sportpszichológus szakember munkájának asszisztens jellegű segítése (részvétel egyéni és

csoportos tanácsadásban, sportegyesületeknél, edzőtermekben, sportkórházakban).

intézetünk – más képzőhelyekkel és szakmai fórumokkal egyetértésben – súlyos etikai vétségnek ítéli meg azt az eljárást, ha valaki visszaél végzettségének megfelelő képzettségével. A pszichológus szakmai etika kimondott és kimondatlan alapvető etikai szabálya az (akár csak az orvos szakmában), hogy a képzésben résztvevő és a képzettséget már megszerzett egyén csak olyan munkát végezhet, amelyre fel van készítve, és amely képzettségének megfelel. Aki ezt nem tartja be, az nem tartja tiszteletben saját szakmáját, és szankcionálható etikai vétséget követ el.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

A Magyar Irodalmi Tanszék a tavaszi szemeszterben is megrendezi Műhelytitkok elnevezésű beszélgetés-sorozatát. A belépés minden alkalommal díjtalan!