lelek_navigator


impulzus_2018_november


lelektan

Relationship science lab

2012-ben indítottuk el a Kapcsolattudományi Kutatócsoportot Dr. Sallay Violával (Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet; 2015-től: Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet) közösen, mint a közös tudományos-kutatási munkánknak, és a munka gyakorlati alkalmazásának keretét.

A Kapcsolattudományi Kutatócsoport fő fókusza a pozitív működés, a mentális egészség és a jóllét társas-ökológiai aspektusainak kutatása. A Kutatócsoport munkája magába foglalja a következőket:

– a kapcsolati, téri és idői önszabályozási módszerek szerepét mind egyéni szinten, mind párok illetve családok esetében, például: páros megküzdési folyamatok, környezeti önszabályozás a családi otthon terében, személyes terveken keresztüli önszabályozás és az Öndeterminációs elmélet kapcsolati aspektusai

– új szemléletű módszerek fejlesztése a kutatás és a terápia területén (pl. Személyes Tervek Kérdőív; a „Tapasztalati Térképek” alkalmazási módszerei)

– új adatelemzési módszerek alkalmazása és fejlesztése (pl. mintázat-elemzési módszerek, Grounded Theory)

– a mentális egészség és a jóllét vizsgálatára létrehozott skálák és mérőeszközök adaptálása magyar nyelvre

– az egészségpszichológiai specifikus területeinek vizsgálata, mint pl. a szüléssel kapcsolatos attitűdök, krónikus betegségek, és ezek összefüggése az emberi működés társas-ökológiai aspektusaival.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!