lelek_navigator


impulzus_2018_november


lelektan

IMPULZUS – SZEGEDI PSZICHOLÓGIAI TANULMÁNYOK

DIÁKSZERZŐK PUBLIKÁCIÓS FÓRUMA

Az IMPULZUS – Szegedi Pszichológiai Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkara Pszichológiai Intézetének szabad hozzáférésű elektronikus kiadványa. Célja az, hogy fórumot teremtsen a magyar felsőoktatásban résztvevő pszichológus hallgatók magas színvonalú tudományos munkáinak bemutatására, a pszichológia bármely területéről és határterületéről, így segítve a tudományos publikálás gyakorlatának elsajátítását. Empirikus és elméleti – áttekintő jellegű munkákat egyaránt várunk. Kéziratokat elfogadunk BA és MA szintű tanulmányokat folytató szerzőktől, függetlenül attól, hogy tanulmányaikat nappali vagy levelező tagozaton végzik. A kiadvány évente egyszer jelenik meg. A kéziratokat kettős vak bírálati eljárás alá vetjük. Az IMPULZUS Pszichológiai Tanulmányok a 2004-től 2013-ig nyomtatásban megjelent Szegedi Pszichológiai Tanulmányok utódkiadványaként jelenik meg.


Kéziratokat várunk!

Az IMPULZUS – Szegedi Pszichológiai Tanulmányok c. e-folyóirat pályázatot hirdet pszichológus és gyógypedagógus BA, MA és Phd. hallgatók számára a magyar pszichológiát érintő tanulmány írására. A tanulmány bármely témát érinthet, amely a magyar pszichológia történetével kapcsolatos. Benyújthatók korábban elkészült és megfelelő formában átdolgozott műhelymunkák, szakdolgozatok. A tanulmány lehet többszerzős, másodszerzőként a témavezető oktató is lehet szerző.

Beküldési határidő: 2020 szeptember 30.

A pályázati munkát a folyóirat honlapján található útmutatás szerint kell elkészíteni és benyújtani. A sikeres pályamunkákat az IMPULZUS – Szegedi Pszichológiai Tanulmányok pszichológiatörténeti különszámaként fogjuk megjelentetni.

A pályázat kiírására a Ranschburg Pál emlékév keretében kerül sor.

2020-ban a magyar pszichológia egyik legjelentősebb alakjának, Ranschburg Pálnak az emlékévét ünnepeljük, születésének 150. és halálának 75. évfordulója alkalmából.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!