lelek_navigator


impulzus_2018_november


lelektan

Demonstrátori ösztöndíj

Mi a Demonstrátori Ösztöndíj?

A Demonstrátori Ösztöndíjat szemeszterenként egy-egy hallgató kaphatja meg szakcsoportonként (azaz egy fő a Kognitív és Neuropszichológia Szakcsoport keretében; egy fő a Fejlődés- és Társaslélektan Szakcsoport keretében; és egy fő a Személyiség-, Klinikai-, Egészségpszichológia Szakcsoport keretében). Emellett önálló demonstrátora van a Grastyán Endre EEG labornak. A hallgató kiválasztása pályázati rendszerben, a félév elején történik.

Milyen feladatai vannak a demonstrátornak?

A demonstrátorok feladata, hogy statisztikai és módszertani segítséget nyújtsanak az intézet hallgatóinak empirikus munkáik elvégzéséhez, illetve empirikus dolgozataik megírásához. A segítségnyújtás módja az, hogy a demonstrátor fogadó órán keresztül és más meghatározott módon (pl. email, skype) heti rendszerességgel elérhető statisztikai és módszertani konzultációra. Emellett a demonstrátor feladata lehet a kurzusokkal kapcsolatos asszisztencia oktatóknak (pl. anyagok elkészítése), illetve oktatási – szervezési tevékenység (pl. a gyakorlatok lebonyolítása kapcsán). A demonstrátori munka körülbelül heti 3-4 munkaórát vesz igénybe.

Ki pályázhat, és ki esélyes a pályázat elnyerésére?

Demonstrátori ösztöndíjra pályázatot mesterszakos és harmadéves BA-s hallgatóink nyújthatnak be. Levelezős hallgató is jelentkezhet, amennyiben személyes jelenlétét biztosítani tudja. A pályázat elbírálásánál a következőket vesszük figyelembe: tudományos teljesítmény (TDK részvétel, konferencia, publikáció), módszertani és statisztikai ismeretek és jártasság, tanulmányi eredmény.

Mikor és hogyan kell jelentkezni?

Demonstrátori Ösztöndíjra minden félév elején, a második tanítási héten kell jelentkezni. A pályázati űrlap letölthető. A kitöltött pályázati űrlapot az érintett tanszék vezetőjének kell benyújtani emailen. A pályázat elbírálásáról a szakcsoportvezető a szakcsoport tagjaival konzultálva dönt.

Miért érdemes jelentkezni?

A Demonstrátori Ösztöndíj a Kiváló Hallgatói Program része, tehát az ösztöndíj elnyerése önmagában is elismerés, amit az oklevélhez kapcsolódó emléklapon, illetve a karrier építéséhez kért ajánlólevelekben is elismerünk. A demonstrátor munkája során értékes oktatási tapasztalatokat szerez és havi 15000 Ft ösztöndíjban részesül.

További információk és a demonstrátori pályázati űrlap a mellékletekben található.

Melléklet(-ek):
Fájlnév Leírás Fájl mérete Utolsó módosítás
Demonstrátor feladatai
128 Kb 10/16/13 15:03
Demonstrátori pályázati űrlap.doc
23 Kb 10/16/13 15:07

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!