Gimesy Péter


egyetemi tanársegéd
ElérhetőségGimesyPeter


  • Filozófia Tsz. 216-os szoba
  • Fogadóóra: e-mailes egyeztetés után: csütörtök 19-20 óra
  • gimesypeter@gmail.com

 Bemutatkozás


2000-ben szereztem filozófia diplomát a Debreceni Egyetemen, majd 2016-ban az ELTE BTK művészettörténet és az ELTE PPK művészettörténet-tanár szakjain szereztem további diplomákat. 2002-től a mindennapi filozófiai disputák mellett érdeklődési köröm a művészettörténet, kiállítás szervezés és a kurátori munka felé fordult.

2010 és 2019 között a Magyar Nemzeti Galériában dolgoztam, mint művészettörténész-tárlatvezető. A filozófia iránti alapvető érdeklődésemet így összekapcsolhattam a művészettörténet iránti örök kíváncsiságommal.

2018-2022 között doktori tanulmányaimat az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolában végeztem. 2022-től vagyok az SZTE BTK Filozófia Tanszékén egyetemi tanársegéd.


Kutatási profil

Művészetfilozófia és művészetelmélet. A 19. század második fele, a századforduló és a 20. század művészetfilozófiája. A modern művészetet megelőlegező kapcsolódási pontok kutatása. A mintakönyvek és az ornamentika, az Arts and Crafts movement, az első ipari formatervezők kapcsolódási pontjai a modern designelméletekhez (Deutscher Werkbund, Bauhaus). Filozófia terén elsősorban Schopenhauer, Nietzsche és Bergson életműve kelti fel múlhatatlan érdeklődésemet.

 


 

Publikációs jegyzék:

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10064915