2023. január 30., hétfő

codex_italicus1

Pubblicazioni del Dipartimento«QUELLA TERRA CHE 'L DANUBIO RIGA»

Dante in Ungheria

A cura di Vígh Éva, Dráskóczy Eszter


Kelemen János, La concezione di Dante sulla lingua come strumento di potere

Vígh Éva, «Con un sol cenno» (Par. xxii 101). Il linguaggio dei gesti nella Commedia

Dráskóczy Eszter, I modelli della Commedia: visione e viaggio. (Tipologie e considerazioni generali)

Hoffmann Béla, Poeticamente sulla poesia: alcune questioni metapoetiche nei canti xxiv e xxvi del Purgatorio

Máté Ágnes, «Excusatio meretricum». Topoi of lovers Old and New, from Dante to Aeneas Silvius Piccolomini

Nagy József, Lectura Dantis: Canto ix of the Purgatorio

Szörényi László, Great-grandfather. The Dantean apparatus for the portrayal of Miklós Zrínyi in the Siege of Sziget

Sárközy Péter, "Nella roccaforte di Dante". Il sostegno morale di Dante al suo traduttore ungherese Mihály Babits durante la Prima Guerra Mondiale

Szénási Zoltán, A Poetic Journey through Inferno and Purgatorio. Structural Parallels of Mihály Babits's Volume of Poetry. Nyugtalanság völgye and Dante's Divine Comedy

Marmiroli Lorenzo, La vita e le opere di Dante nella poesia ungherese moderna: János Arany, Endre Ady e Dezső Kosztolányi

Pál József, Dante nell'Ungheria del 1921: politica e religione

Nádasdy Ádám, Poetry or Pedantry? Sánsdor Weöres's Hungarian Attempt at Dante

Mátyus Norbert, The Translations of Dante's Comedy made by Mihály Babits and by Ádám Nádasdy. Amendament to Ádám Nádasdy's Criticism on Sándor Weöres

Kaposi Márton, La traduzione dimenticata della Vita Nuova di Jenő Koltay-Kastner

Horváth Kornélia, Dante's Vita Nuova in the Context of Modern Hungarian Poetry (Lőrinc Szabó and Györgyi Petri)

Szabó Tibor, Dante polifonico. Interpretazioni di Dante in Ungheria.

Prokopp Mária, Lo spirito del Paradiso di Dante nel Palazzo del Primate d'Ungheria

Kaczmarczyk Adrienne, «Vexilla regis prodeunt». The Closer Union of Music with Poetry in the inferno Movement of Liszt's Dante Symphony

sermann_eszter_terminologiai_szabvanyositas_copertina

Terminológiai szabványosítás és nyelvi közvetítés

Dr. Eszter Sermann

Muhelymunkak-borito-kicsi

Olasz Műhely tanulmányok III

A cura di Kinga Dávid, Andrea Zentainé Kollár
Boglárka Bakai, A nő négyszer. Tükrödések Elena Ferrante regényeiben
Mónika Kitti Farkas, "Fare gli italiani" A nemzeti identitással kapcsolatos reflexiók a Risorgimento memoárirodalmából
Ágnes Limpek, Látva és láttatva lenni Amara Lakhous: Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio című regényében
Réka Minárovics, „Caro Giacomo!” Széljegyzetek Alessandro D’Avenia L'arte di essere fragili – come Leopardi può salvarti la vita című könyvéhez
Gergely Kadvány, Az Itinerarium Egeriae jelentősége a vulgáris latin vizsgálatában
Andrea Pajti, Identità linguistica e culturale di alcuni adolescenti sardi. Primi risultati di un’indagine sociolinguistica
Klára Takács, Alcuni aspetti del bilinguismo italiano-tedesco a Merano
Viktória Czakó, Dialektális elemek fordítása a Mamma Róma és a Ne légy rossz című filmek magyar szinkronjában
Szintia Kucsora, A nyelvi agresszió verbális megnyilvánulásainak fordítása a Baby című olasz sorozat feliratában
Kinga Dávid, Svevo e Saba: sul limite tra comprensione e incomprensione
Andrea Zentainé Kollár, Language Rights and Minority Education in Italy

2020

Muhelytanulmanyok_II_-_Olasz_Tanszek_borito

Olasz Műhely tanulmányok II

A cura di Kinga Dávid, Andrea Zentainé Kollár
Hódi Zoltán, Nyelv és dialektus kapcsolata napjaink Olaszországában, avagy olasz szociolingvisztika magyar szemmel
Andrea Pajti, Nyelvi jogok és iskola. Az itáliai őshonos kisebbségek oktatási programjainak sajátosságai a megváltozott törvényi szabályozást követő első évtizedben (1999-2010)
Natasa Csenki, „A hangköltészet táncol, íze van, formája van”. A hangköltészet Olaszországban
Réka Dudás, Egy magányos alak a kortárs olasz irodalomban : Alessandro Baricco
Mónika Kitti Farkas, „Olvasóim elképzelhetik….” – Elbeszélői kiszólások Ippolito Nievo Egy olasz vallomásai című regényében
Lilla Csákvári, A kettéfűrészelt apa találkozása a sporttal – A magyarórákon alkalmazható irodalomterápia lehetőségei és egy esettanulmány
Réka Minárovics, Intervista fittizia ad Alessandro D’Avenia – un’ipotesi di lavoro un po’ fuori chiave, ovvero domande che farei allo scrittore se fosse qui con me mentre medito sul suo libro “L’arte di essere fragili - Come Leopardi può salvarti la vita?”

Olasz Műhely tanulmányok

A cura di Kinga Dávid, Andrea Zentainé Kollár

Bakai Boglárka, „...a történelmi periódus természetes módon avatkozott bele a karakterek gesztusaiba, gondolataiba és életdöntéseibe” Elena Ferrante Nápolyi regények című tetralógiájáról

Csenki Natasa, „Az értelmi olvashatóság határain túl” - Arrigo Lora-Totino művészete

Dudás Réka, Meséld újra! – A jegyesek. Az értelmezés horizontjainak változása Eco átiratában

Farkas Mónika, Források nyomában. Mérlegen a szegedi várbörtön olasz foglyaival kapcsolatos levéltári kutatások jelenlegi eredményei

Dobó Ajsa, Középiskolások nyelvtanulási motivációi egy kérdőíves felmérés tükrében2016

"Elhallgatom, hogy rájöhess magadtól" - Fonti e influenza della Divina Commedia

A cura di Eszter Draskóczy, Péter Ertl, József Pál

Kelemen János, A bűnök osztályozásának antik és középkori forrásai az isteni színjátékban

Pál József, Lucifer magányossága. A gonosz színrevitelének keresztény forrásairól

Kaposi Márton, A szerelem új arculatának és sokoldalú képének megalapozása dante költészetében

Pál József, Dante és a pápák

Vígh Éva, A dantei „dupla lény”. A griffmadár olvasata a közép- és újkor olasz irodalmában

LauraPasquini, Fonti iconografiche della Commedia

Prokopp Mária, A Divina Commedia képi forrásai és hatása a magyar királyság képzőművészeti ábrázolásaira a xiv–xv. században

Fried István, Esszé j. W. Goethe Dante-értelmezéseiről

Mátyus Norbert, Babits és az Isteni Színjáték-fordítás forrásai

Király Erzsébet, „Paolo és Francesca”. Dante hatása a magyar századforduló művészeti gondolkodására

Gosztonyi Ferenc, Fülep Lajos Dantéja

Kaczmarczyk Adrienne, „Vexilla regis prodeunt”. Költészet és zene bensőbb kapcsolata a ante-szimfónia inferno-tételében képmellékletekLát(szó)tér - Saggi di italianistica di giovani ricercatori

A cura di Annamária Molnár, Noémi Ótott, József Pál

Pál József, „Tristo è quel discepolo che non avanza il suo maestro”

Ótott Noémi, Brunetto Latini arcai: megjelenítés és önmegjelenítés

Kádár Anett Julianna, Az Isteni Színjáték hangszerei

Süli Tünde, „DILIGITE IUSTITIAM QUI IUDICATIS TERRAM”

Lengyel Réka, A Petrarca-hagyaték sorsa és a De remediis utriusque fortunae 14. századi másolatai

Ertl Péter, Le postille del Petrarca al Bellum Iugurthinum di Sallustio (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut. 64, 18)

Molnár Annamária, Római matrónák erényei híres államférfiak árnyékában. Valerius Maximus Dictorum et factorum memorabilium librije mint a De mulieribus claris forrása.

Hajnóczi Kristóf, Pier Paolo Vergerio és az indexek

Hajnóczi Eszter, Anton Francesco Doni, egy elfeledett poligráfus, vagy mégsem?

Szőke Eszter, Az itáliai színház mint a reneszánsz városi kultúrát meghatározó tényező

Róth Márton, Egy műfaj születése – itáliai utópiák a reformáció és a katolikus restauráció korában: Roseo, Doni, Patrizi – Agostini, Bonifacio, Zuccolo

Foltyn Borbála, Alberto Caprara: Insegnamenti del vivere

Zsiros Andrea, Pinocchio és a Szív: az olasz romantika két nagy gyermekregénye

Gerencsér Anikó, Új irányok Carlo Gozzi Színházi meséinek kutatásában

Turai Gabriella, Karizma: Vajh feminin vagyol-e? Egy weberi kísérlet

Balázs Zsuzsanna, Bábok, maszkok, valóságrétegek: Luigi Pirandello és William Butler Yeats metaszínháza

Blaskó Barbara, „… salt, onest, lavoradôr!” Friuliak Magyarországon a 19–20. század fordulóján

Marmiroli, Lorenzo, Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale sulle pagine delle riviste culturali italiane L’Unità-problemi della vita italiana, La Voce, e dell’ungherese Nyugat (luglio-agosto 1914)

Salvatori, Annalisa, La scrittura per la sopravvivenza

Nicolosi, Simona, Italia e Ungheria: una partnership altalenante (1946-1947)

Mátyás Dénes, Olasz pszichó? Giuseppe Culicchia és a Brucia la città


2012

Az_olasz_futurizmus_es_az_europai_modernseg_copertina_page-0001

Il futurismo italiano e il modernismo europeo

A cura di Kinga Dávid, Klára Madarász

Szkárosi Endre, Elmúlt-e a futurizmus? Az irányzat recepciójának problémái

Dávid Kinga, Találkozások. Vico és a futurizmus esztétikája

Madarász Imre, Az utolsó óráig”. Marinetti útja Salòig

Alessandro Rosselli, Marinetti és az abesszin háború. Il poema africano della divisione „28 ottobre” (1937)

Takács József, Dramaturgiai elemek Palazzeschi futurista műveiben

Kabdebó Lóránt, Divatok az irodalom körül”

Karafiáth Judit, Marinetti, a futurizmus és a franciák

Tóth Szilvia, Cendrars és a futurizmus

Kalafatics Zsuzsanna, Az orosz futurista kiáltványok rituális funkciói

Szőke Katalin, Benyegyikt Livsic: A másfélszemű íjász. Az orosz futurizmus elméleti memoárjai

Bagi Ibolya, Az orosz futurizmus szelíd kép-írója: Jelena Guro

Pál Ferenc, A futurizmus, mint a portugál modernizmus „beteljesedése”

Kürtösi Katalin, A futurizmus hatása a kanadai kultúrában és kritikában

Nahóczky Judit, Az olasz futurizmus kritikája a centenáriumi kiállítások tükrében

Marco Deluchi, A futurizmus lenyomata a magyar iparművészetben

Cserjés Katalin, A mozgás ábrázolása a képzőművészetben – gondolat-gyűjtő Futurista filmutópiák.

Orosz Márton, Az avantgárd animációs film magyar vonatkozású kapcsolatai

Martonyi Éva, A francia szürrealisták és az 1956-os forradalom

Békés Izabella, St. Auby Tamás a nem művészet művésze

Kovács Nikolett, Michael Ende szürreális víziói a Tükör a tükörben c. novelláskötetben


2011

PaveseVittorini_2011_copertina

Cesare Pavese ed Elio Vittorini: Opere in foco

A cura di Kinga Dávid, Klára Madarász

ELŐSZÓ (Pál József)

Sárközy Péter, Az „új kultúra” kialakításának kísérlete olaszországban

a II. világháború után. Elio Vittorini „műhelye”, az „Il Politecnico” c.

folyóirat

Madarász Imre, Politika, polémia, „Politecnico”. Elio Vittorini felvilágosodás

és Togliatti között

Fried Ilona, Irodalom és politika Elio Vittorini Sziciliai beszélgetés című

regényében

Madarász Klára, Szégyenlős narratívák: Pavese ésVittorini rejtőzködő

történetmondása

Luigi Tassoni, Pavese és az elbeszélés mikrokozmosza

Puskás István, A túlélés stratégiái. Pavese és Pasolini parallel olvasatban

Pálmai Nóra, Az irodalom – védelem az élet sértései ellen. Cesare Pavese

naplójáról

Pálmai Nóra, Önarckép két tükörben. Cesare Pavese és Bianca Garufi közös

regénykísérlete

Szkárosi Endre, A lélek és a költői nyelv formai összefüggései. A depresszió

változatai József Attila és Cesare Pavese költészetében

Kelemen János, Pavese, Bobbio, Torino

Szabó Tibor, Cesare Pavese és a Piemont-mítosz. Abbagnano, Bobbio

és Pavese

Biernaczky Szilárd, Pavese írói forrásai: az amerikai irodalom, a száműzetés,

az etnológia és a személyes dráma

Dávid Kinga, Mítosz és poézis. Gondolatok Cesare Pavese utolsó regényéhez

Bárdos Judit, Pavese, a film és Antonioni

Alessandro Rosselli, Pavese és Vittorini filmvásznon

 

2010

Epigrafi romane di Transilvania

A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál


Giovani ricercatori e l’Italia

Fiatal_kutatok_kotet_borito
A cura di József Pál, Dénes Mátyás, Márton Róth

Pál József, Bevezető

Marina Beer, Magyarország az olasz irodalomban - kalandozások

Máté Ágnes, Eurialus és Lukrécia - nálunk és més nemzeteknél

Angela Maria Iacopino, A klasszikus minták rétegződése a Pokol IX. énekében

Ónozóné Süli Tünde, "S a Napba néztem, ember erejin túl"

Andróczki Anett, A Fioretti irodalom és hagiográfia közt

Petneházi Gábor, Erasmus és Itália

Veres Ágnes Judit, Szerzetesi és asszonyi beszédek Bandello novelláiban

Róth Márton, A táplálkozás kérdése a XVI-XVII. századi utópiákban

Mátyás Dénes, A tárgyák szerepe Andrea De Carlo Treno di panna című regényében

Lorenzo Marmiroli, Világirodalmi vonátkozások A vörös postakocsiban

Szilágy Annamária, Verdi és Cammarano. A trubadúr szövegkönyve

Haraszti Enikő, "Hanno ammazzato compare Turiddu!" - Verista operák az előző századfordulón

Szokács Kinga, Színház és másság - A volterrai Compagnia della Fortezza börtönszínházról

Szabados Edina, Színházi legenda vagy bulvárszínház?

Tüskés Anna, A velencei kútkávák irodalmi említéseinek szerepe a Velence-kultuszban

Gyertyános Éva, Árpás-házi Szent Erzsébet korai ábrázolásai Italában

Sárossy Péter, Antik pénzérmék Cesare Ripa Iconolgiájában

Patrizia Buffagni, Az anyaság mítosza Giovanni Segantini és Gustav Klimt szimbolista műveiben

Székely Miklós, Magyar művészet Olaszországban 1902-1911 között az olasz kritika tükrében

Radnóti Judit, A mítosztalanítás mítosza - A gyengye etika paradoxonja

Nagy István Ferenc, A Nápoly-Szicíliai Kettős Királyság 1848-as alkotmánya

Lanteri Edina, A ligur dialektus myelvpolitikai vontakozásai

2006

Codex Italicus 1

A cura di Gianpaolo Marchi, József Pál
btk_epulet04_230x154.png