Prof. Vígh Éva D.Sc.

vigh_evaOlasz irodalomtörténetet tanít a Tanszéken 1980 óta az alábbi fő kurzusok formájában:

 • A XIV. század irodalma
 • Petrarca
 • Boccaccio
 • Az olasz reneszánsz irodalma
 • Olasz udvari irodalom
 • Reneszánsz értekezésirodalom
 • Olasz spanyol irodalmi kapcsolatok az aranykorban
 • A barokk kor irodalma
 • Retorika és etika a XVI-XVII. század irodalmában
 • Marino ésa barokk költészet

Kutatási témakör:

 • reneszánsz és barokk irodalom, kulturális antropológia
 • Olasz udvari irodalom
 • Retorika és etika kapcsolata a XVI-XVII. században
 • Fiziognómia az irodalmi és művészeti ábrázolásokban

Publikációkból:

Mintegy 100 tanulmány, recenzió, fordítás és könyvszerkesztés mellett

Fontosabb könyvek:

 • Ethos és Kratos között. Udvar és udvari ember a 16-17. századi Itáliában, Budapest, Osiris Kiadó, 1999, pp. 185.
 • Antologia della letteratura italiana del Cinquecento. Szeged, JATEPress, 1991 (1997), 524.
 • Torquato Accetto, A tisztes színlelésről. (Előszó, fordítás, jegyzetek) Szeged, JATEPress. 1997, 96.
 • Barocco etico-retorico nella letteratura italiana, Szeged, JATEPress, 2001, pp. 261.
 • Giovanni Della Casa, Galateo avagy az illemről, (Utószó, fordítás, jegyzetek/traduzione, postfazione, note) Szeged, Lazi Kiadó, 2004, pp. 105.
 • Az udvari élet művészete Itáliában, Budapest, Balassi Kiadó, 2004, pp. 421.
 • Antologia della letteratura italiana del Quattrocento (társ. szerk. Tekulics Judit), Szeged, JATEPress, 2005, pp. 321.
 • Virtutes elocutionis&virtutes morales. Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezésirodalmában, Szeged, JATEPress, 2005, pp. 272.
 • Torquato Tasso, Malpiglio avagy az udvarról - Beltramo avagy az udvariasságról (ford., utoszó, jegyzetek/traduzione, postfazione, note), kétnyelvű kiadvány, Budapest, Eötvös Kiadó, 2004.
 • Diomede Carafa, De Institutione vivendi. (Utószó, fordítás, jegyzetek/ traduzione, postfazione, note) Budapest, 2006. OSZK. 171.
 • "Természeted az arcodon". Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban. I-II. Szeged, JATEPress, 2006. I. pp. 335, II. pp. 439.
 • Baldassare Castiglione, Az udvari ember, (fordítás, jegyzetek, utószó/traduzione, postfazione, note) Budapest, Mundus, 2008, pp. 342.
 • Híres hölgyek az itáliai reneszánsz és barokk korban. Budapest, Balassi Kiadó, 2008. pp. 245.