Pál József (1953)

paljozsef2

PÁL JÓZSEF

EGYETEMI TANÁR

Szegedi Tudományegyetem, Olasz Tanszék

6722 Szeged, Petőfi sgt. 34.

+36 62 544 375

paljzsf@gmail.com


Tudományos publikációk lista a MTMT-n 

1953. január 18-án született Gyömrőn. A gyömrői általános iskola, majd a monori gimnázium elvégzése után 1971-ben nyert felvételt a József Attila Tudományegyetem magyar-olasz szakára, ahol 1976-ban szerezett magyar-olasz szakos középiskolai tanári oklevelet. A képzéséhez külföldi egyetemi tanulmányok is hozzájárultak. 1976-ban a Firenzei Egyetemen, 1980-ban a római „La Sapienza” egyetemen, 1983-ban a Paris III-Sorbonne Nouvelle-en tanult egy-egy féléven keresztül. Olaszországban italianisztikát, Franciaországban komparatisztikát és 18. századi irodalmat hallgatott.

 

Korábbi és jelenlegi beosztások, munkaköri besorolások

 

 • 1976-1986 között Vajda György Mihály vezette Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéken gyakornok, majd tanársegéd és adjunktus
 • 1986-tól egyetemi docens ugyanezen a tanszéken
 • JATE Olasz Tanszék vezetője
 • 1991-1992 oktatási rektor helyettes
 • 1992-1994 JATE Bölcsészettudományi Karon dékán
 • 1995-1998 A Római Magyar Akadémia tudományos igazgatója.
 • 1996-tól egyetemi tanár
 • 1998-2000 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában helyettes államtitkár
 • 2000-től a Szegedi Tudományegyetem Olasz Tanszékének és több turnusban a Romanisztika intézetnek vezetője.
 • 2011. január 1-től az SzTE Nemzetközi és Közkapcsolati rektorhelyettese
 • 2011 A Tiszatáj Alapítvány Kuratóriumának elnöke
 • 2012 Magyar Rektori Konferencia Nemzertközi Bizottsága társelnöke
 • 2013 Agence Universitaire de la Francophie AUF) kelet- és középeurópai rektori konferenciájának elnökségi tagja

 

Tudományos fokozat

 

 • 1978 Summa cum laude egyetemi doktor A halál ábrázolása a neoklasszikus irodalomban című dolgozattal,
 • 1983 Az irodalomtudomány kandidátusa, A neoklasszicizmus poétikája című
 • disszertációval,
 • 1995 Habilitáció irodalomtudományból
 • 2000 A Magyar Tudományos Akadémia doktora, Az Isteni színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa c. munkával

 

Általános és szakmai díjak

 

 • 2003 Olasz Köztársasági érdemrend (a köztársasági elnöktől, tudományos és oktató munkáért)
 • 2003 Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja
 • 2006 Fitz József könyvdíj (Világirodalom kötetért)
 • 2007 A Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 • 2010 Nemzetközi Flaiano-díj
 • 2010 Magyar Tudományos Akadémia Nívódíja (Dante-könyv)
 • 2011 Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Emlékérem
 • 2011 Csongrád Megyéért Emlékérem
 • 2012 Magyar Érdemrend tisztikeresztje
 • 2013 OTKA Ipolyi Arnold díj

 

Publikációk (legjelentősebb önálló kiadványok)

240 magyar és idegen nyelvű közleményre 600 hivatkozás történt, ebből jelentős számban külföldön.

 

 • A neoklasszicizmus poétikája. Budapest, Akadémiai Kiadó 1988. 221. ISBN 963 05 47112

 

 • A világirodalom története évszámokban. Budapest, Akadémiai Kiadó 1988. 390 o. (Vajda György Mihállyal) ISBN 963 05 49336

 

 • A XX. századi világirodalom kronológiája. Szeged 1991. 516 o. (Vajda György Mihállyal és Kürtösi Katalinnal)

 

 • Hatnyelvű Szinkron Szótár. Budapest, Zrínyi 1993. 973. ISBN 963 327 183 5

 

 • Celebrating Comparativism. Edited by Katalin Kürtösi and József Pál. Szeged 1994. 567.

 

 • Ikonológia és műértelmezés V. Hermetika, mágia. Ezoterikus látásmód és művészi megismerés. Főszerk. Pál József, szerk: Szőnyi György Endre, Tar Ibolya. Szeged 1995. 585.

 

 • Vico e Gentile. Annuario dell’Accademia d’Ungheria in Roma. A cura János Kelemen e József Pál. Soveria Mannelli, Rubbettino 1995. 228. ISBN 88-7284-413-4

 

 • "Silány időből az örökkévalóba". Az Isteni Színjáték nyelvi és tipológiai szimbolizmusa Szeged, JATE Press 1997. pp. 177 (Ikonológia és műértelmezés VI.)
 • ISBN 963 482 225 8

 

 • Mille Anni di Storia dell'Arciabbazia. A cura di József Pál e Ádám Somorjai. Roma-Pannonhalma 1997. pp. 233 HU ISBN 963-8472-28-6, I ISBN 88-87247-00-5

 

 • Annuario 1996. Accademia d'Ungheria in Roma - Istituto Storico "Fraknói". Studi e documenti diretti da József Pál. Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997. pp. 245 ISSN 1122-049X

 

 • Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából.  Szerk. Pál József és Újvári Edit. Balassi Kiadó, Budapest 1997. pp. 533 második kiadás: 2002, harmadik kiadás 2005. ISBN 963 506 168 4
 • CD-Rom 2004.
 • Internet 2005. www.bkiado.hu/netre/Net­_szimbolum/szimbolumszotár.htm

 

 • Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum. Edited by József Pál and József Szili, 1999-
 • Internet: www.akkrt.hu

 

 • Santo Stefano Rotondo in Roma. Archeologia, storia dell'arte, restauro (Herausgegeben von Hugo Brandenburg und József Pál). Reichert Verlag, Wiesbaden, 2000. 198 o. + 65 lap színes, ill. fekete-fehér illusztráció ISBN 3-89500-131-7

 

 • Világirodalom. Főszerkesztő és szerző. Akadémiai Kiadó. Budapest 2005. pp. 1000, ISBN 963-05-8238-4, második kiadás 2008.1017. ISBN 976 963 05 8596 5

 

 • Dante: Commedia. Budapest Biblioteca Universitaria Codex Italicus 1. I: riproduzione fotografica, II: Studi e ricerche. pp. 286. A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál. Verona, SiZ, 2006. (Főszerkesztő és szerző)

 

 • Ripensando a Budapest 50 anni dopo. Budapest 1956 – olasz tanulmányok és visszaemlékezések. A cura di Gian Paolo Brizzi, Pál József, Fabio Martelli. Budapest Akadémiai Kiadó. 2007. 400. ISBN 978 963 85330

 

 • Dante. Szó, szimbólum, realizmus a középkorban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2009. 255. ISBN 978-963-05-8792-1

 

 • Epigrafi romane di Transilvania. Raccolte da Giuseppe Ariosti e postillate da Scipione Maffei. Biblioteca Capitolare di Verona. Manoscritto CCLXVII. I. riptoduzione, II Studi e ricerche. A cura di Gian Paolo Marchi e József Pál. Szegedi Tudományegyetem-Università degli Studi di Verona, Verona Grafiche Siz. 2010. ISBN 9788896548066

 

 • 1790. Határ és szabadság az irodalomban. Akadémiai, Budapest 2012. 217. ISBN 9789630591539

 

Teljeskörű publikációs jegyzék a Magyar Tudományos Művek Tárában: www.mtmt.hu