Dr. Dávid Kinga

Dr. DÁVID KINGAProf._Kinga_David

EGYETEMI ADJUNKTUS

Szegedi Tudományegyetem, Olasz Tanszék

6722 Szeged, Petőfi sgt. 34.

Tel.: +36 62 544 375

kinga.david@gmail.com


Tudományos publikációk lista a MTMT-n

 


TANULMÁNYOK – TUDOMÁNYOS FOKOZAT:

1988: érettségi (orosz nyelvi speciális tagozat) – Lehel Vezér Gimnázium, Jászberény 

1996: magyar nyelv és irodalom szakos tanár – JATE, BTK

1996: rajz szakos tanár - JGYPK

1997: olasz bölcsész előadó – JATE, BTK

1997-2000: Irodalomtudomány / Olasz irodalom és komparatisztika PhD program – JATE, BTK

2012: PhD (summa cum laude) – SZTE BTK (Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez)

  

JELENLEGI SZAKMAI STÁTUSZ:

2004-2012: egyetemi tanársegéd – SZTE BTK Olasz Tanszék

2006-2009: óraadó – PPKE Olasz Tanszék (levelező képzés)

2012- : egyetemi adjunktus – SZTE BTK Olasz Tanszék

OKTATOTT TÁRGYAK:

Alapszak (BA) – Osztatlan tanárképzés:

 • Olasz irodalom- és művelődéstörténet (18-19-20. század)

 • szövegelemzés és stílusgyakorlat

 • olasz művészettörténet

 • kutatáselmélet

 • kisgyermekkori olasz nyelvtanítás

 • digitális pedagógia a nyelvtanításban, humáninformatika

 • olasz nyelvi kurzusok

Mesterképzés (MA):

 • irodalomelmélet

 • modern- és kortárs olasz irodalom

 • műfajelmélet és műértelmezés

 • fordítási gyakorlatTEHETSÉGGONDOZÁS:

TDK témavezetés:

2007 – Pál Judit, Berethalmi Noémi

2011 – Toldi Dorottya

2013 – Marosi-Kiss Melinda

2017 – Farkas Mónika Kitti

2019 – Dudás Réka (I. díj), Farkas Mónika Kitti (III. díj), Bakai Boglárka, Csenki Natasa

2021 – Bakai Moglárka (II. díj), Farkas Mónika Kitti (Különdíj), Minárovics Réka, Limpek Ágnes

ÚNKP mentorált:

2017-2018: egy témavezetett

2018-2019: egy témavezetett

2019-2020: egy témavezetett

2020-2021: két témavezetett

2021-2022: két témavezetett

NTP-HHTDK-18-0011 tehetséggondozó pályázat:

2018: egy középiskolás mentorált

PhD témavezetés:

2021- : Farkas Mónika Kitti: Az olasz patriótairodalom a Risorgimento korában

2021- : Csákvári Lilla: Bántalmazás ábrázolása a női irodalomban és biblioterápiás feldolgozásaDÍJAK ÉS KITÜNTETÉSEK:

 • 2019: Mestertanár AranyéremKUTATÓMUNKA:

 • 20. századi olasz próza

 • kortárs olasz narratíva

 • Luigi Pirandello életmű

 • az irodalom határterületei

KUTATÓI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐI FELADATOK, PROJEKTEK:

 • 5/0119/2002 sz. NKFP projekt: Magyar emlékek Olaszországban – Ricordi ungheresi in Italia (kötetszerkesztés, fordítás)

 • „Cesare Pavese és Elio Vittorini magyar szemmel” (2009) – konferencia szervezés

 • „Az olasz futurizmus és az európai modernség” (2009) – konferencia szervezés

 • TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. „Mentor(h)áló 2.0 Program”

 • TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002 projekt: „Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban”

 • EFOP_3.2.14-17 LÉNYEg – Legyen Élmény a Nyelvtanulás Együtt (Széchenyi 2020) projekt

 • NTP-HHTDK-18 – „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása”

 • 2019– : Műhelymunkák c. kiadvány szerkesztője

TAGSÁGOK:

2005- : Magyar Dantisztikai Társaság

2013- : AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani)

2021- : Irodalomtudományi Doktori Iskola – Olasz alprogram (SZTE BTK) - témakiíró

2021- : MTA Köztestületi Tag


Egyéb nem oktatói munka:

tanulmányi felelős (akkreditáció, hálótervek, órarend) – SZTE BTK Olasz Tanszék

„GLI” (Giornata della Lingua Italiana) – szervező-koordinátorVálogatott publikációk:

Kinga Dávid, Delle ragioni teoriche della scrittura ibrida di Luigi Pirandello, in AaVv Lingue, letterature, identitá in contatto, Atti del Convegno Internazionale Studia Romanistica Beliana IV, Banská Bystrica, Roma, Aracne, 2020. (in stampa)

Dávid Kinga, Nem magamról beszélek…: A tükröződés játéka Luigi és Stefano Pirandello négykezes írásaiban, in „Tempevölgy: Kultúra, Művészet, Tudomány”, 3/2017.

Kinga Dávid, Scritti a quattro mani e/o a due teste: la scrittura a specchio di Luigi e Stefano Pirandello, in AaVv, Presente e futuro della lingua e letteratura italiana: problemi, metodi e ricerche. Atti del VII Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 18-19 settembre 2015, a cura di Elena Pirvu, Firenze, Franco Cesati Editore, 2017, pp. 537-550.

Kinga Dávid, L’incontro di due sogn(ator)i: Vico e Marinetti. Echi vichiani nell’estetica futurista, in AaVv, Il sogno italiano. Atti del convegno internazionale di studi dell’AIBA (Associazione degli Italianisti nei Balcani), Banja Luka 18-19 giugno 2010, a cura di Danilo Capasso e Roberto Russi, Aonia edizioni, 3101 Hillsborough St Raleigh, NC 27607 U.S.A., 2013, pp. 35-46.

Dávid Kinga – Pál József (szerk), Antologia della letteratura del Settecento, Vol.1., Testi delle belle lettere, Szeged, JATEPress, 2013.

DÁVID Kinga, A futurizmus esztétikája, „Helikon” – A félreértelmezett futurizmus, 2010/3, 342-359.

DÁVID Kinga, Mítosz és poézis Cesare Pavese La luna e i falò című regényében, in Aa.Vv., Cesare Pavese és Elio Vittorini magyar szemmel, szerk. Dávid Kinga, Madarász Klára, Szeged, Belvedere Meridionale, 2011, 132-159.