CV Prof. Vígh Éva

Prof. VÍGH ÉVA Prof._Vigh_Eva

Egyetemi tanár

A Magyar Tudományos Akadémia doktora

Szegedi Tudományegyetem, Olasz Tanszék

6722 Szeged, Petőfi sgt. 34.

Tel.: +36 62 544 375

eva.vigh@libero.it


Tudományos publikációk lista a MTMT-n

TANULMÁNYOK – TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

1972: érettségi (angol tagozat) – JATE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium 

1977: olasz-pedagógia szakos diploma – JATE, BTK

1979: egyetemi doktorátus (summa cum laude) – JATE BTK (Művész-írók az olasz reneszánszban)

1997: PhD (summa cum laude) – JATE BTK (Udvar és udvari ember a XVI-XVII. századi Itáliában)

2007: Habilitáció (olasz irodalomtörténet) – SZTE BTK

2007: a Magyar Tudományos Akadémia doktora (summa cum laude) – (Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezésirodalmában)

2008: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék

  

JELENLEGI SZAKMAI STÁTUSZ

2008 –: egyetemi tanár – SZTE BTK Olasz Tanszék

2017 –: ANIMALIA Kutatóközpont alapító vezetője

2017 –: MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport vezetője

(https://www.facebook.com/antikvitasesreneszansz/)

2021 – Centro Internazione di Studi Giovan Battista Della Porta (Napoli) elnökhelyettese (https://centrostudigbdellaporta.altervista.org/)

OKTATOTT TÁRGYAK

 • Olasz irodalom- és művelődéstörténet (XIII-XVII. század)

 • - középkor – humanizmus – reneszánsz – barokk

 • - udvari értekezésirodalom

 • - bevezetés az olasz művészettörténetbe

KUTATÓMUNKA

 • Reneszánsz és barokk irodalom- és művelődéstörténet

 • Olasz reneszánsz udvari irodalom

 • Fiziognómia és jellemábrázolás kapcsolata az irodalomban és a művészetekben

 • Állatszimbolika az ókor, középkor és újkor művelődéstörténetében

KUTATÓI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZŐI FELADATOK

2004 –: Rinascimento in prospettiva europea (La Sapienza Università di Roma) – nemzetközi PhD-program alapító tag

2008 –: Società Dantesca (Firenze) meghívott tag

2006 –: Letteratura Italiana Antica (Roma) szerkesztőbizottsági tag

2016 –: Agorà – Dellaportiana bizottsági tag

2017 –: MTA-SZTE Antikvitás és Reneszánsz: Források és Recepció Kutatócsoport vezetője

DÍJAK, ELISMERÉSEK

1999-2000: Mellon Fellowship (American Academy in Rome)

2000: Pro Renovanda Cultura Hungariae „Tudomány az Oktatásban” pályadíj

2001-2004: Széchenyi István ösztöndíj

2004: Olasz Köztársaság lovagi címe

2005: Mestertanár

Válogatott publikációk

Könyvekből

 • Állatszimbólumtár (szerk.), Budapest, Balassi Kiadó, 2019, 398 p.

 • Állatszimbolika a közép- és újkori Itália irodalmában, Szeged,Lazi Kiadó, 2018,331 p.

 • «Il costume che appare nella faccia». Fisiognomica e letteratura italiana, Roma, Aracne, 2014, 524 p.

 • Leggere Dante oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle soglie del settecentesimo anniversario, (szerk.), Roma Aracne, 2011, 392 p.

 • Természeted az arcodon I. Fiziognómia és jellemábrázolás az olasz irodalomban, Szeged, JATEPress Kiadó, 2007, 336 p.

 • Természeted az arcodon II. (szerk.) A fiziognómia története az ókortól a XVII. századig. Szöveggyűjtemény, Szeged, JATEPress Kiadó, 2007, 439 p.

 • Virtutes elocutionis-virtutes morales. Retorika és etika az olasz klasszicizmus értekezés-irodalmában, Szeged, JATEPress Kiadó, 2005, 272 p.

 • Az udvari élet művészete Itáliában, Budapest, Balassi Kiadó, 2004, 421 p.

 • Barocco etico-retorico nella letteratura italiana, Szeged, JATEPress Kiadó, 2001, 261 p.

Tanulmányokból

 • A "magányos veréb" toposz-változatai az itáliai művelődésben és Leopardi, in «Filológiai Közlöny» 66/2020, pp. 88-109.

 • Il bestiario "non inutile e giocondo" dell'umanista Pier Candido Decembrio, in Florian, Schaffenrath; Ma, Teresa Santamaría Hernández; Jean-François, Cottier (szerk.) Boston (MA), Amerikai Egyesült Államok, Koninklijke Brill NV., 2020, pp. 640-650.

 • Simbologia animale in Giulio Cesare Capaccio, iconologista-favolista, in «Rinascimento meridionale», VII (2016), pp. 93-114.

 • Giovan Battista Della Porta zoomorfikus fiziognómiája, in «Magyar Filozófiai Szemle», 2016/3, 9-24.

 • Moralità e segni fisiognomici nel Della Fisonomia dell’huomo di Giovan Battista Della Porta in M. Santoro (szerk.) La „mirabile natura”: Magia e scienza in Giovan Battista della Porta (1615-2015), Pisa, Fabrizio Serra Editore, 2016, pp. 111-123.

 • «La doppia fiera». La lettura del grifone tra Medioevo ed età moderna, in C. Cattermole-C. de Aldama-C. Giordano (szerk.) Ortodossia ed eterodossia in Dante Alighieri, Madrid, Ediciones La Discreta, 2014, pp. 341-358.

 • Il bestiario moralizzato di Dante e la fisiognomica, in G. Crimi-L. Marcozzi (szerk.) Dante e il mondo animale, Roma, Carocci Editore, 2013. pp. 150-168.

 • Visione fisiognomica ne L’Arte de’ cenni di Giovanni Bonifacio, in «Lettere italiane», 2013/4, pp. 563-579.

 • Baldassare Castiglione és az Udvari ember, in Baldassare Castiglione: Az udvari ember (ford., jegyzetek, utószó Vígh É.), Budapest, Mundus, 2008, 344 p. (pp. 317-344).

 •