Navajo_Indians

A navahó indiánok nyomában


BTK Kari konferenciaterem, 18:00 - 19:00


Interaktív kódfejtés (a hallgatóság bevonásával)

A második világháborúban, a Pearl Harbour-i vereség után a szövetséges csapatokat navahó indián kódbeszélők segítették a csendes-óceáni hadműveletekben. A mások által nem beszélt, egzotikus nyelvük lehetőséget adott arra, hogy a titkos katonai információk „feltörhetetlen” kódolással, gyorsan közvetítődhessenek a katonai parancsnokság és a harcoló alakulatok között. Előadásunkban megmutatjuk, hogy mitől lesz nehezen visszafejthető egy ilyen egzotikus nyelv, és hogy a nyelvtudomány milyen módszereket használ az ismeretlen nyelvek, szövegek feltörésére. Mindezek után pedig kipróbáljuk éles helyzetben a kódfejtést.


Előadók:

Dr. Németh T. Enikő, Dr. Szécsényi Tibor


NemethT_Szecsenyi_kepNémeth T. Enikő az SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a pragmatikai orientáció vezetője. 2016-ban habilitált, 2017-ben elnyerte az MTA doktora fokozatot. 2018. július 1-jétől a Nyelvtudományi Doktori Iskola vezetője. Elsősorban a pragmatika és a diskurzuselemzés témakörébe tartozó tárgyakat oktat, de nyelvtudomány-történeti és kutatásmódszertani kurzusokat is tart. Több külföldi és hazai tanulmánykötet szerkesztője, ill. társszerkesztője, rendszeresen publikál a vezető nemzetközi pragmatikai folyóiratokban, a Journal of Pragmatics-ben és az Intercultural Pragmatics-ben. Jelenlegi érdeklődési területe az implicit argumentumok vizsgálata, a nyelvtan és a pragmatika interakciójának kutatása és a nyelvhasználat különböző formáinak feltérképezése. Mindezek mellett kisgyerek kora óta nagy tisztelője a navahó indiánoknak.


Szecsenyi_TiborSzécsényi Tibor PhD fokozatát 2009-ben szerezte. Jelenleg az SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa. A nyelvtudomány matematikai alapjai, Szintaxis és Számítógépes nyelvészet kurzusokkal vesz részt az egyetem számos nyelvészeti programjában. Kutatási területe a mondattan, ezen belül a magyar főnévi igeneves szerkezetek szintaxisa, valamint a szintaktikai és szemantikai modellek számítógépes implementálhatóságának a témakörét fedi le. A kutatási feladatokra rejtvényfejtésként, nyomozásként tekint.


 

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

MKN3

Élettörténet és emlékezet címmel harmadik alkalommal rendezi meg a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudányi Kara az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közösen a Magyar Könyvkiadók Napját. A kétnapos eseménynek 2019. október 1-jén a BTK épülete, míg október 2-án a könyvtár ad otthont. Az esti könyvbemutatókra, beszélgetésekre, illetve az Esterházy Péter emlékére szervezett, filozófusok és írók közös felolvasására pedig mindkét nap a Grand Caféba várják az érdeklődőeket.