Hilaris dator - a jókedvű adakozó. Anonymus Béla királya - Anonymus Álmosa

A Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék programja

PROGRAM: 20:05 – 20:25

HELYSZÍN: BTK, Egyetem utca 2, 107-es tanterem

AJÁNLOTT: iskolások, felnőttek


Hilaris dator - a jókedvű adakozó. Anonymus Béla királya - Anonymus Álmosa


Anonymus és Gestája a középkori magyar történelem egyik legnagyobb rejtélye. Vajon Anonymusunkat milyen cél vezethette, amikor a pogány magyarok honfoglalásának történetét megírta? S miért jelennek meg Gestája eseményeiben a 12. századi magyarság ellenfelei és harcai? Melyik Béla lehet a Jegyző királya? S mi kötheti össze e Bélát Álmossal?


Anonymus és Gestája a középkori magyar történelem egyik legnagyobb rejtélye. Nem egyszerűen a szerző ismeretlenségében áll a talány, hanem honfoglalás-történetének értő szem számára világosan előtűnő 12. századi áthallásai késztetik nyomozásra a kíváncsi kutatót. A vallásos világképű, magát a keresztény univerzitás körében meghatározó középkori ember számára, különösen a vélhetően klerikus Anonymusnak korántsem volt olyannyira magától értetődő a pogány elődök dicsőséges honfoglalásáról elmélkedni, mint a modern nemzettudat bűvkörében felnőtt kései utódoknak. Egy Anonymus-korabeli keresztény magyar írástudó elődeit a legkevésbé sem Álmos és Árpád pogány honfoglalóiban kereste. Vajon Anonymusunkat milyen cél vezethette, amikor a pogány magyarok honfoglalásának történetét megírta? S miért jelennek meg Gestája eseményeiben a 12. századi magyarság ellenfelei és harcai? Melyik Béla lehet a Jegyző királya? S mi kötheti össze e Bélát Álmossal?


Az előadóról

Juhász Péter kutatási területe a magyar őstörténet, amelynek számos izgalmas problémáját dolgozta fel előadásaiban, publikációiban. Ilyen a magyar-baskír kapcsolat történeti háttere, a 9-10. századi magyarság életmódja, Levedia és Atelkuzu kérdése. Vizsgálta a honfoglaló magyarság létszámára utaló forrásainkat, a korabeli magyar társadalom szervezetét is. Foglalkozott a korabeli Kárpát-medence fontos történeti problémáival, így Morávia földrajzi helyével, a magyar-morva kapcsolatokkal, a 9. századi szláv vándorlásokkal. A magyarok és a szlávok együttélését a kora Árpád-kori helynévanyag segítségével igyekezett megvilágítani, Erdély népeinek betelepülését pedig a víznevek, valamint történeti és régészeti ismereteink egybevetésével elemezte. Doktori értekezése az 5-10. század közötti török-magyar érintkezéseket dolgozza fel, történeti, régészeti és nyelvészeti nézőpontok összevetésével. A sokféle izgalmas probléma közül számára mégis az Anonymus-kérdés a legvonzóbb, kutatása ugyanis a magyar középkor történetének számos részterületét érinti.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

Honlap_borito_MKN

Az idei már a hatodik alkalom, amikor ismert írók és filozófusok az ország különböző pontjairól a szegedi bölcsészkarra érkeznek azért, hogy a Magyar Könyvkiadók Napja elnevezésű rendezvényünk keretében az itteni olvasóknak is bemutassák legújabb köteteiket, ők maguk pedig jobban megismerhessék közönségüket. A számtalan meghívott vendég és legtöbbször a kérdező szerepében fellépő bölcsészkari oktató mellett kísérő programokkal is készülünk. Az első este például az online olvasásnépszerűsítés lesz a téma, de természetesen a könyvvásárlás sem maradhat el: a Libri csapata is itt lesz velünk a két nap folyamán. A programok október 5-én és 6-án a BTK Kari Konferenciatermében, esténként pedig a Café Radnótiban kapnak majd helyet.