Ókortörténeti Tanszék programjai a Kutatók Éjszakáján
17:00 - 21:00

Az ókor csodálatos világa. Ókori témájú játékok

(keresztrejtvény, puzzle, kézműveskedés)

Helyszín: Szeged, Egyetem utca 2, 3. emeleti folyosó


Készíts szarkofágot és múmiát!

Állítsd össze a széttört edényeket!

Rakd újra az ókori mozaikokat!


17:00 - 20:00

Ókori bankárok nyomában: virtuális szabadulószoba

Gombos Brigitta projektje

Helyszín: Magyar Történeti Szeminárium

Régészek egy csoportja új leleteket talált egy eddigi ismeretlen ókori bankházról. A romok között felfedeztek egy első századi, hétkulcsos széfet is, de a kulcsok hiányában csupán találgatni tudnak, mi is lehet benne. Gyere el és segíts megfejteni a rejtélyt! Gyűjts össze minél több információt az ásatáson ahhoz, hogy megtaláld a kulcsokat és a világon elsőként felfedhesd, mi rejtőzik a széfben! Ásatás helyszíne: Szeged, Egyetem utca 2, Magyar Történeti Szeminárium terem. A virtuális szabadulószoba teljesítéséhez szükséges információkat megtalálod a helyszínen. Jöhetsz egyedül is, de akár többen is megpróbálhatjátok megfejteni a rejtélyt! Ha sikeresen teljesítitek a játékot, nyereményben részesültök.

A játékhoz kérjük, regisztrálj a következő linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-xZQAicpSiXnR5G9bI8FOoRSFI1Zg52S4-HKowrhlshgGAQ/viewform

Kalandra fel!16:30 - 20:00

Az ókor csodálatos világa. Előadások

Helyszín: Wittmann-terem (3. emelet)16:30 - 17:00 Laura H. Tashman: The Evolution of the Alphabet of the Bible

The alphabet is a very significant part of all civilizations. It has gone through an evolution in many aspects, caused by the way of life as well as interacting with different nations and civilizations. In this respect the alphabet of the Bible is not different from any other scripts or writing systems. In this paper, I will highlight the changes of the alphabetical system in the Bible as well as the elements of the evolution that it went through. Additionally, I will add a comparison between the Paleo-Hebrew script and the Square script, the similarities and differences. I will also build the time and shape line of evolution from the Proto-Canaanite scripts up to the Qumranic scripts.


17:00 - 17:30 Priskin Gyula, PhD: A denderai templom csillagászati ábrázolásai

A görög-római korban épült, Hathor istennőnek szentelt denderai templom csillagászati ábrázolások sorát őrizte meg. Ezek az ábrázolások alapvető forrásul szolgálnak ahhoz, hogy megértsük, az ókori egyiptomiak hogyan használták csillagászati ismereteiket a kultikus tevékenységek során. Különösen érdekes dokumentum az egyik Ozirisz-kápolnában található kör alakú zodiákus, mely egyszerre jeleníti meg az állatövi jegyeket és számos egyiptomi csillagképet. Az általunk is jól ismert égi alakzatok feltűnése ezen a műemléken nagyban segítheti az egyiptomiak csillagászati tudásának mélyebb megértését, azonban a kutatók máig megosztottak abban, hogyan is kell pontosan értelmezni a kör alakú zodiákust. Az előadás áttekinti ennek, és a többi denderai csillagászati ábrázolásnak a lehetséges értelmezéseit.


17:30 - 18:00 Dávid Nóra, PhD: Igaz vagy hamis? Ókori bibliai kéziratok nyomában

Tavaly tavasszal nagy vihart kavart a hír, miszerint az egyik neves amerikai bibliai tematikájú múzeum gyűjteményének néhány holt-tengeri tekercse, melyek bibliai részleteket tartalmaznak, hamisítvány. Nem ez volt az első ilyen eset, már a múlt században is gyakran merült fel a kéziratok hamisításának lehetősége. Előadásomban azon ókori bibliai kéziratokat mutatom be, melyek eredete kérdéses, ezáltal áttekintem a kéziratok vizsgálatának legfontosabb lépéseit is.


18:00 - 18:30 Draskóczyné Székely Melinda, PhD: Selyem és üveg Rómában - Téves értelmezések az ókori forrásokban

Előadásomban a Római Birodalom keleti kereskedelméhez kapcsolódó írott forrásokat vizsgálom abból a szempontból, hogy egyrészt az ókori szerzők közlései mennyire valósak a jelenlegi ismereteink szerint, másrészt a mai kutatók mennyiben értelmezik félre az egyes szerzők leírásait.


18:30 - 19:00 Illés Imre Áron, PhD: Az ókori történetírás „játékszabályai”

A modern történészszakma alapelvei közé tartozik – többek között – az objektivitás, vagy legalábbis az objektivitásra törekvés. Az előadás célja, hogy megvizsgálja az ókori görög-római történetírók által – kimondva, vagy csak hallgatólagosan – követett elveket, és ezek gyakorlati megvalósulását. Megjelenik-e követelményként az ókori történetíróknál az objektivitás? Volt-e elképzelésük a „történeti igazságról”? Milyen tartalmi és formai jellemzőket kérhettek számon egy történeti munkán? Végül az előadás röviden kitér arra a kérdésre is, hogy milyen fontosabb különbségek és hasonlóságok vannak ilyen téren az ókori történetírók és a modern történészek szakmai „játékszabályai” között.


19:00 - 19:30 Sebők Attila: Antik kultúra a modern videojátékokban

Assassin’s Creed, Age of Empires, Total War, Imperator Rome, Civilization, God of War…, és még sorolhatóak azok a videojátékok, melyek valamilyen történelmi témát dolgoznak fel. De mennyire pontosan nyúlnak a feldolgozott témához? Miben merül ki az egyes játékokban a művészi szabadság? A játékélmény vagy a játék saját története miatt mennyiben térnek el szándékosan a történelmi tényektől? Előadásomban számos példán keresem ezekre a választ, bemutatván, hogy milyen igényességgel fordul a mainstream az antikvitáshoz: mindezt egy videojátékos és egy történész szemein keresztül.


19:30 - 20:00 Ormos Bálint: A római villa. Gazdasági egység vagy vidéki nyaraló?

Egykor, ha már leszállt az alkony az antik Itália földjére, ifjabb Plinius bizonyára kedvtelve állt meg tengerparti villájának oszlopcsarnokában, amelyet a közeledő éjszaka sejtelmes fényei, és az alsó terasz violaágyásainak illata töltöttek be. Az irodalmi ambíciókat dédelgető közéleti szereplő többször elmerenghetett az előtte elterülő kert egyre inkább elmosódó alakzatain vagy később este, a közeli tenger sötét tömegén, amelynek habjain ezüstös pászmát húzott végig a holdvilág. A hajdani agrárszakíró, Lucius Columella hasonlóképpen büszkeséggel tekinthetett szét egy dolgos nap végén saját villája udvaráról, amelyet állatok istállói, termény- és szerszámraktárak, szolgák lakhelyei, távolabb pedig kiterjedt szőlőskertek, olajfaültetvények, gyümölcsös vagy gabonaföldek fogtak közre. A gazdasági udvaron, az éjszakába forduló estén növények és állatok szaga terjengett, néha elbődült egy tehén, miközben a hosszú munkanap után elcsigázott rabszolgák alázatos csoportja haladt a szerény hálófülkék felé…

Miért más mégis ez a két villa, ha az elnevezésük ugyanaz?

A mostani rövid, összefoglaló előadásomban egyrészt ennek az eltérésnek a megvilágítására törekszem, másrészt a római kultúra egy sajátos civilizációs termékének, a villának a bemutatására.

Az Ókortörténeti Tanszék résztvevőinek bemutatkozása:Draskóczyné Székely Melinda, PhD, az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékének tanszékvezető docense, az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem történelem és latin szakán szerzett diplomát, doktori disszertációját 2006-ban védte meg. Oktatási tevékenységét a hallgatók háromszor ismerték el az „Év történésztanára” címmel. Kutatási területe a Római Birodalom története, társadalmi és gazdasági viszonyai, tanulmányaiban főként a Római Birodalom távol-keleti kereskedelmével valamint Róma és a germán népek viszonyával foglalkozik. Témavezetésével hat PhD-hallgató készíti illetve készítette el doktori disszertációját.

Illés Imre Áron, PhD, az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékének adjunktusa a Szegedi Tudományegyetemen 2007-ben latin és ógörög, 2009-ben történelem szakon szerzett diplomát, doktori disszertációját ugyanitt védte meg 2013-ban az Antikvitás Doktori program keretein belül. Tudományos tevékenységét 2014-ben Hahn István-emlékdíjjal, 2018-ban pedig Révay József-díjjal ismerték el. Szűkebb kutatási területe az ókori római városok közigazgatása, oktatási tevékenysége a görög és római történelem számos aspektusát öleli fel (történelem, vallás, történetírás, hétköznapi élet stb.). Témavezetésével több hallgató is részt vett az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.


Priskin Gyula, PhD, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Ókortörténeti Tanszékén dolgozik tanársegédként. Fő kutatási területe az ókori egyiptomi asztrális mítoszok, és azon belül is a hold szerepe az egyiptomi gondolkodásban. Kutatási eredményeit számos hazai és nemzetközi konferencián ismertette, és rendszeresen jelennek meg publikációi nemzetközi tudományos folyóiratokban, illetve konferenciakötetekben. Szintén részt vesz a magyar ásatásokban a thébai nyugati parton.


Dávid Nóra, PhD, az SZTE BTK Ókortörténeti Tanszékének adjunktusa a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2005-ben történelem-hebraisztika szakokon szerzett diplomát, majd 2009-ben doktori fokozatot. Disszertációjának témája: a qumráni közösség halottkultusza. 2009-2016 között a Bécsi Egyetem Judaisztika Intézetének tanársegédje volt. Fő kutatási területe az Ószövetség világa, a második Szentély korának zsidó történelme és irodalma, különösképp a holt-tengeri tekercsek. Rendszeres előadója hazai és külföldi konferenciáknak, tudományos társaságok találkozóinak. Publikációi rendszeresen jelennek meg magyar és nemzetközi kiadványokban, konferenciakötetekben.


Ormos Bálint a SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás programjának hallgatója. Diplomáját történelem-magyar szakon szerezte a SZTE BTK-n. Kutatási és PhD-témája a város és a vidék megítélése a római eszmetörténetben. Érdeklődési területe: a római villa mint a város és a vidék közötti kulturális, társadalmi és gazdasági objektum és a Kr. e. 1. és a Kr. u. 1. századok, Itália, azon belül is Róma, illetve Latium és Campania tetületei, a történetírók mellett a római költészet, dráma, szónoklat, próza, tudományos irodalom képviselőinek vizsgálata.Laura H. Tashman a SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás Programjának PhD-hallgatója. MA diplomáját a jordániai Amman egyetemén szerezte történelem-epigráfia szakirányon. Kutatási területe: az ókori Közel-Kelet vallástörténete, nők helyzete az ókori Közel-Keleten.Gombos Brigitta a SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola Antikvitás programjának hallgatója. Diplomáját történelem-magyar tanárszakon szerezte a SZTE BTK-n, a doktori program mellett tanárként dolgozik Szegeden. Kutatási és PhD-témája: Római Birodalom gazdaságtörténete. Érdeklődési területe: bankárok római gazdaságban betöltött szerepe, centrum és periféria helyzete az 1-2 században. Emellett részt vesz egy, a közoktatásban is alkalmazható applikáció fejlesztésében, mely az ókor tárgykörének tanulását segíti, népszerűsíti.


Sebők Attila vagyok, a Szegedi Tudományegyetemen jeles diplomát szerzett történész, szeptembertől pedig PHD hallgató. Érdeklődési területem az ókori görög diplomácia. Szakdolgozatomat Nagy Sándor apjának, II. Philipposznak a diplomáciai tevékenységéből írtam, aki mind katonai, mind politikai zsenialitásával teremtette meg azt az alapot, amire Sándor az akkor ismert világ jelentős részét magába foglaló birodalmat hozhatott létre. Helyi TDK fordulón első helyezést értem el annak bemutatásával, hogy a görög politikai világ egyik legmeghatározóbb tényezőjének számító Athén milyen eszközökkel és mekkora sikerességgel harcolt II. Philippos ellen.


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.