A Magyar Irodalmi Tanszék programjai


Folyóiratolvasó: Sajtó és irodalom(történet)


Időpont: 2021. szeptember 24., 19-21 óráig

Helyszín: Sík Sándor Irodalmi Olvasóterem


A magyar irodalom folyóiratirodalom, de azt, hogy mivel jár ez a kijelentés, ritkán gondoljuk végig: hogyan befolyásolja a sajtó a művelődésünket, a mindennapi életünket, hogyan rajzolnak a folyóiratok különböző képet az egyes korokról és hogyan szolgálnak különböző műalkotások ihletéül? A Történetek a magyar irodalom médiatörténetéből OTKA-kutatócsoport doktori hallgatói ezen előadások mentén próbálják bemutatni a magyar sajtókultúrát. Az est során ehhez kapcsolódva a hallgatóság egy kérdőív kitöltésével folyóiratcsomagokat nyerhet.Asztalos Örsike: Bjørnson-képek a 19. századi magyar sajtóban


Időpont: 19.00-19.20


A 19. század egyik legismertebb norvég szerzőjéről, az irodalmi Nobel-díjas Bjørnstjerne Bjørnsonról és műveiről megfeledkezett a magyar olvasóközönség. A korabeli magyar sajtóban megjelent szépirodalmi alkotásai és a személyével foglalkozó hírek alapján azonban úgy tűnik, hogy a korban közkedvelt és ismert szerzőként tartják számon, aki referenciapont a magyar irodalmi kultúra számára (is). Előadásomban megmutatom, hogy hogyan válik a kezdeti lelkesedés után a norvég író munkássága egyre vitatottabbá.


Vojnics-Rogics Réka: Cilike viszontagságai, Katóka a konyhában, Mártha néni levelei – A Magyar Lányok ifjúsági hetilap periodikus nőkarakterei


Időpont: 19.30-19.50


A Magyar Lányok 1894 és 1944 között jelent meg Tutsek Anna szerkesztésében. A fél évszázadot megért lap hatalmas népszerűségét többek között a hétről hétre visszatérő rovatoknak köszönhette. Az állandó rovatok egy-egy fiktív női karakter központba állításával nevelték, szórakoztatták és tanították a közönséget. Előadásomban körbejárom, hogy a hebrencs Cilike milyen (adott esetben elrettentő) példával szolgált a fiatal lányoknak, és hogyan vezette be Katóka a sütés-főzés, Mártha néni pedig a társasági élet rejtelmeibe ifjú olvasóit.


Varga Réka: Sajtóhír-ihletek a Csáth életműben – A kis Emma forrásai


Időpont: 20.00-20.20


1900 november 20-án a fiatal Csáth életkorát meghazudtoló, moralizáló feljegyzést ír egy kivégzés apropóján. Innen kiindulva bukkantam rá a Budapesti Hírlapban egy cikkre, mely bizonyossá tette, hogy nem Brenner József volt az egyetlen gyerek, akinek ez a kivégzés megragadta a fantáziáját. A sajtóban közölt képek és információk két öt éves kisfiú halálához vezettek, akik „pappbélásdit” játszottak, és imitálni akarták az akasztást. Ez a tragédiához vezető esemény pedig egyértelműen visszaköszön a Csáth-novellisztika kései darabjában, a Kis Emmában.Füzi Péter: A magyar folyóiratkultúra feltérképezése. Hálózatelmélet és kánon


Időpont: 20.30-20.50


A magyar irodalom híresen folyóiratközpontú, ennek megfelelően hihetetlen mennyiségben jelennek meg a különböző periodikák. De hogyan lehet az egymásra gyakorolt hatásukat mérni és a különböző, a kánon terében való elmozdulásokat vizsgálni? Előadásomban igyekszem megvizsgálni, hogy a valóban hatalmas adatmennyiséget, amely ezen kérdések megválaszoláshoz kell, hogyan lehet kezelni és alkalmazni, illetve hogyan lehet egy számítógépet megtanítani a tartalomjegyzékolvasásra?

A magyar irodalom folyóiratirodalom, de ezt a kijelentést ritkán gondoljuk végig A Történetek a magyar irodalom médiatörténetéből kutatócsoport doktoranduszai mentén próbálják bemutatni a sajtókultúrát.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.