Klasszika-Filológia és Neolatin Tanszék programjai a Kutatók Éjszakáján


Az antikvitás és utóélete elfeledett kincsei


Helyszín: Kristó Gyula terem

Időpont: 2021. 09. 24. 16:30-22:00

Előadó: Dr. Czerovszki Marianna

A program rövid leírása: Ismerd meg a görög és római világ legszebb irodalmi alkotásait: egyetemi oktatók, hallgatók, valamint a város ismert előadóművészei olvassák fel a szívüknek legkedvesebb ókori műveket.

A program hosszabb leírása: Ismerd meg a görög és római világ, valamint a neolatin kultúra és az antikvitás utóéletének legszebb irodalmi alkotásait: egyetemi oktatók, hallgatók, a város ismert személyiségei olvassák fel a szívüknek legkedvesebb műveket, melyek között gyerekek és felnőttek egyaránt izgalmas kincsekre lelhetnek. A felolvasást az előadások idejére megszakítjuk, majd újult erővel folytatjuk – este 22 óra után már csak felnőttek részére.

A programot tartó személy rövid, érdekes bemutatkozása: A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék tanszékvezető-helyettes adjunktusa vagyok, kutatási területem a római elégiaköltészet, azon belül is szűkebb szakterületem Ovidius száműzetési költészete.

A programot tartó személy elérhetőségei: czerovszkim@gmail.com


Amit a papirusztekercs elbír: az antik irodalom pajzánságai – csak 18 éven felülieknek!


Helyszín:Kristó Gyula terem

Időpont: 2021. 09. 24. 22:00-23:30

Előadó: Dr. Czerovszki Marianna

A program rövid leírása: A felolvasást sikamlósabb hangvételben folytatjuk: a programban 22 óra után már egészen arcpirító szövegek is szerepelnek! Ismerd meg velünk az antik irodalom és utóéletének pajzánságait!

A program hosszabb leírása: A felolvasást sikamlósabb hangvételben folytatjuk: a programban 22 óra után már egészen arcpirító szövegek is szerepelnek! Ismerd meg velünk az antik irodalom és utóéletének pajzánságait Catullus, Martialis, Apuleius és mások szövegein keresztül!

A programot tartó személy rövid, érdekes bemutatkozása: A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék tanszékvezető-helyettes adjunktusa vagyok, kutatási területem a római elégiaköltészet, azon belül is szűkebb szakterületem Ovidius száműzetési költészete.

A programot tartó személy elérhetőségei: czerovszkim@gmail.com


Az ókor csókja


Helyszín: Kristó Gyula terem

Időpont: 2021. 09. 24. 18:00-18:20

Előadó: Dr. Nagyillés János

A program rövid leírása: A csók olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá. Ennek ellenére érdemes foglalkozni vele, már csak azért is, hogy ha egy időgép az ókorban reked velünk, tudjunk mit kezdeni ezzel a gesztussal.

A program hosszabb leírása: A csók – feltételezem – olyan, mint a foci: mindenki ért hozzá. Ennek ellenére is van létjogosultsága egy történelmi-irodalomtörténeti vizsgálatnak, már csak azért is, hogy ha egy időgép az ókorban reked velünk, tudjunk mit kezdeni ezzel az alapvető gesztussal, akár az ókori Hellászba, akár Rómába kerülünk.

A programot tartó személy rövid, érdekes bemutatkozása: Nagyillés János, klasszika-filológus vagyok, klasszikus görög és latin szövegekkel foglalkozom. Némelyek szerint a klasszika-filológia a tudományok királynője - talán mert mindent magában foglal, ami ókori. Én is megtaláltam benne, ami a leginkább érdekel: ez az ókori epika világa - de ez nem akadályoz meg abban, hogy néha a csók kutatásával foglalkozzam.

A programot tartó személy elérhetőségei: nagyillesjanos@gmail.com


Brutus ismeretlen Magyar története(i)


Helyszín: Kristó Gyula terem

Időpont: 2021. 09. 24. 18:20-18:40

Előadó: Dr. Kasza Péter

A program rövid leírása: Az előadás tanszékünk kutatóinak idén tavasszal az írott és az elektronikus sajtóban is nagy nyilvánosságot kapott felfedezését mutatja be: mit találtak és mi a jelentősége történelmünk szempontjából?

A program hosszabb leírása: 2021 tavaszán az írott és elektronikus sajtóban is elég nagy nyilvánosságot kapott tanszékünk két kutatójának, Petneházi Gábornak és Kasza Péternek szenzációs felfedezése. Kollégáink a trentói érseki könyvtárban felfedezték Báthory István erdélyi fejedelem, később lengyel király olasz történetírójának, Gian Michele Brutónak (latinos alakban: Brutus) egy unikális és közel teljes kéziratát. Brutus Báthory megbízásából 1490-1571 közti időhatárral írta meg Magyarország széthullásának történetét. A mű azonban kéziratban maradt és a 19. századra közel a fele már elveszett. 2020 nyarán azonban előkerült egy 2200 oldalas, addig ismeretlen, magától Brutustól származó kézirat… A Kutatók Éjszakája keretében most Kasza Péter számol be arról, mit is találtak Trentóban, mi ennek a jelentősége a magyar történelem szempontjából és mik a terveik a kézirattal.

A programot tartó személy rövid, érdekes bemutatkozása: Kasza Péter vagyok a Klasszika-Filológiai és Neolatin Tanszék tanszékvezető docense. Szakterületem a 15-16. századi humanista latin nyelvű történetírás. Jelenleg épp egy nagy projekten dolgozom, egy olyan antológia összeállításán, mely Buda 1540-1542. évi ostromait és török kézre kerülését mutatja be zömmel latin források alapján.

A programot tartó személy elérhetőségei: petrusfalx@gmail.com


Mítoszok hősei az antikvitástól a STAR WARS-ig


Helyszín: Kristó Gyula terem

Időpont: 2021. 09. 24. 18:40-19:00

Előadó: Hajdú Attila

A program rövid leírása: El tudnál képzelni egy párbeszédet Luke Skywalker és Hektór, Parisz vagy Agamemnón között? Lehet-e egyáltalán kapcsolat a Star Wars-saga és az antikvitás irodalmi témái és vizuális kultúrája között?

A program hosszabb leírása: El tudnál képzelni egy párbeszédet Luke Skywalker és Hektór, Parisz vagy Agamemnón között? Lehet-e egyáltalán kapcsolat a Star Wars-saga és az antikvitás irodalmi témái és vizuális kultúrája között? Elsőre talán meglepőnek tűnhet e két, térben és időben ennyire távoli "univerzum" összevetése. Ha azonban fellapozzuk a római császárkor idején élő szamoszatai Lukianosz műveit, olyan motívumokra (Naplakók vs. Holdlakók, űrhajós) bukkanhatunk, amelyek akár George Lucas mitológiájának előzményeinek is tekinthetők. Az utóbbi években a múzeumi terek újragondolására és népszerűsítésére tett kísérletek eredménye az is, hogy Darth Vader rohamosztagosaival egy-egy nagyobb múzeumba is „beköltözik”. E modernizációs törekvések jegyében született meg a Star Wars filmek és a klasszika-archeológia közötti párbeszédnek szentelt időszaki kiállítás, amelyet a Nápolyi Nemzeti Régészeti Múzeum rendezett 2018-ban. Előadásomban ebből a kiállítási anyagból válogatva bizonyítom, hogy a hősök és az embereket foglalkoztató témák valóban időtlenek, sosem változnak.

A programot tartó személy rövid, érdekes bemutatkozása: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasa vagyok, óraadó az SZTE BTK Klasszika-filológia és Neolatin Tanszékén. Készülő PhD dolgozatom témája a görög művészet recepciótörténete a görög műtárgyleírások alapján.

A programot tartó személy elérhetőségei: attila.hajdu85@gmail.com


Hitvita vagy gyalázkodás?


Helyszín: Kristó Gyula terem

Időpont: 2021. 09. 24. 19:00-19:20

Elóadó: Dr. Lázár István

A program rövid leírása: A hitviták során a felek olykor életük árán is védték igazukat, s nem idegen a műfajtól a másik gyalázása sem. Az előadás során a szidalmazások néhány típusáról, a gyalázkodás funkciójáról esik szó.

A program hosszabb leírása: A reformáció időszakában az új és a régi, valamint az új és még újabb nézetek képviselőinek nézetei gyakran ütköztek. A hitviták során alapvető, mély teológiai kérdések kerültek terítékre, a felek körömszakadtáig, sőt időnként életük árán is védték igazukat. Nem idegen a műfajtól a másik fél személyének hiteltelenné tétele, gyalázása sem. Az előadás során a szidalmazások néhány típusáról, a gyalázkodás funkciójáról esik szó.

A programot tartó személy rövid, érdekes bemutatkozása: A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék habilitált docense vagyok, szakterületem a neolatin irodalom, különösen Petrarca életműve, továbbá a Mátyás-kori humanizmus (Bonfini), valamint a XVI. sz. második felének magyarországi hitvitázó irodalma.

A programot tartó személy elérhetőségei: lazaridl@t-online.hu


Valódi és "műlatin" a Harry Potterben


Helyszín: Kristó Gyula terem

Időpont: 2021. 09. 24. 19:20-19:40

Előadó: Dr. Gellérfi Gergő

A program rövid leírása: Mielőtt megpróbálnánk a Harry Potterből összegyűjtött latin nyelvi ismereteinket máshol is hasznosítani, érdemes vetni egy pillantást e kifejezések eredetére és helyességére.

A program hosszabb leírása: A Harry Potter-könyvekben (és természetesen a filmekben) rengeteg latin kifejezéssel találkozunk, ami a szerző életrajzát ismerve nem is meglepő. Azonban mielőtt megpróbálnánk az innen összegyűjtött latin nyelvi ismereteinket máshol is hasznosítani, érdemes vetni egy pillantást e kifejezések eredetére és helyességére az eredeti szövegben és a magyar fordításban.

A programot tartó személy rövid, érdekes bemutatkozása: A Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék adjunktusa vagyok, emellett újságíróként és könyvszerkesztőként is tevékenykedem – kutatási területem a római szatíraköltészet és a vele rokon, támadó jellegű műfajok.

A programot tartó személy elérhetőségei: gellerfigergo@gmail.com


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Idén, immáron huszonkettedik alkalommal, újra jelenléti formában szervezi meg karunk Hungarológia Központja a Nyári Egyetemet. A program keretében július 18-tól a világ különböző országaiból érkeznek a karra külföldi diákok, hogy a négyhetes itt-tartózkodásuk alatt közelebb kerülhessenek a magyar nyelvhez és kultúrához. Az idei év különlegessége, hogy a Nyári Egyetemmel párhuzamosan egy másik, hasonló célú program is elindul, július 26-án. A Manitobai Egyetemmel való új megállapodás alapján tíz kanadai diák tölt majd el három hetet Budapesten és Szegeden – a kulcsfogalom itt a köztéri emlékezet lesz.