Wolf Mária: A borsodi földvár – Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása

Regeszeti_Tsz_Wolf_MWolf Mária: A borsodi földvár – Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása

A borsodi földvár több évtizedes múltra visszatekintő régészeti kutatásának eredményeit bemutató impozáns könyv a Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei, valamint a Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről c. sorozatok részeként, a Herman Ottó Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszéke és a Martin Opitz Kiadó közös kiadványaként jelent meg. A könyv által rövid betekintést nyerhetünk a Bódva-völgy földrajzi környezetébe és kutatástörténetébe, illetve az eddigi legrészletesebb ismertetést olvashatjuk az itt elterülő egykori megyeszékhelyünk, a borsodi földvár történetéről és régészeti anyagáról. Megismerhetjük az ispáni várat megelőzően létező 10. századi települést, az ispáni várat, az ispánsági vár templomait és a várnépek temetőjét, továbbá az ezek területéről származó leleteket. Az egyes objektumok és tárgyak részletes régészeti kiértékelése, valamint a vonatkozó írott források feldolgozása mellett a természettudományok területén dolgozó munkatársak bevonásával a kerámiaanyag és a vassalakok archaeometriai vizsgálatára, az állatcsontleletek, mag- és termésleletek, illetve az ételmaradványok elemzésére, valamint a templom körüli temető embertani vizsgálatára is sor került. Mindezek alapján képet alkothatunk a 10. századi falu épületeiről, településszerkezetéről, kerámiaművességéről, gazdálkodásáról és életmódjáról, a honfoglaló magyarság növénytermesztéséről és étkezési kultúrájáról, az ispáni vár szerkezetéről és építési periódusairól, a 10–11. századi várépítészetről, a 10–12. századi vaskohászatról és vasfeldolgozásról, az ispáni várak Árpád-kori szerepéről, valamint megismerhetjük az egykor itt élt népességet. Végezetül külön fejezet foglalkozik az ispáni vár utóéletével, 16–18. századi történetével. A könyv tehát a több szempontú, sok részletre kiterjedő kutatás eredményeire építve a lehető legteljesebb képet adja egykori megyeszékhelyünkről, a borsodi földvárról.

Budapest – Miskolc – Szeged, Herman Ottó Múzeum – Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék – Martin Opitz Kiadó, 2019.
516 o., ISBN 978-963-9987-41-8

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.