Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport (TNT)

tnt

 

Kutatásvezető:

Barát Erzsébet, docens

Tagok:

Annus Irén, docens

Kérchy Anna, hab. docens

Tóth Zsófia Anna, adjunktus

Zámbóné Kocic Larisa, adjunktus

 

Külső tagok:

Farkas Zita, kutató

Federmayer Éva, kutató

Joó Mária, kutató

Nicole Butterfield, kutató

Tóth Andrea, kutató

Vasvári O. Louise, kutató.

Honlap: http://gender.ieas-szeged.hu/ 

 

A kutatócsoport tagjai a hazai kutatásban új, 1989 után megjelenő tudományágban, a társadalmi nemek tudományában egyrészt az angol és észak-amerikai, másrészt a magyarországi, illetve az államhatáron túl bárhol diaszpórában élő magyar nők életét, mozgalmait, történelmét, illetve az életüket megjelenítő kulturális, irodalmi, és média reprezentációkat kutató csoport. A társadalmi nemek tudományának interdiszciplináris, illetve a kutatott jelenségek multimédiális jellegéből adódóan a kutatók a térbeli, időbeli és értékbeli sokféleség kritikai reflexióját adják elsősorban az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, a média tudomány, és a kultúratudomány különböző területein.

Mikor alakult: 1993

Pályázati támogatás: Bodies in Transit 2: Genders, Mobilities, and Interdependencies” Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (ref. FFI2017-84555-C2-1-P) and the European Regional Development Fund: 2018 - 2020

Walking, Watching, and A-wakening in Venice & Training, Translation, and Touring in Venice” LLP ERASMUS Intensive Programme, 2013-2014.

Deploying the value of talent for the excellence of the University of Szeged” TÁMOP-4.2.3. -12/1/KONV: 2014-15.

Study on Area J of the Beijing Platform for Action: Women and Media in the European Union”: EIGE, European Institute for Gender Equality (Project no: EIGE/2012/OPER/07) 2012-2013.

Migration and Narration” LLP ERASMUS Intensive Programme 2010-2012.

LINEE Multilingual Europe” (Languages in a European Network of Excellence), (FP6, Project no. 028388): 2006-2010.

Konferenciák:   NYIM, Nyelv, Ideológia Média – Társadalmi Nemek és Szexualitások Magyarországon; 2005 – folyamatos; évente megrendezendő nyílt felhívásos tematikus konferencia a humán- és társadalomtudományok területén. http://gender.ieas-szeged.hu/conferences/#currentnyim

Publikációk:

Évente két számmal megjelenő e-folyóirat 2011-től: TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris e-Folyóirat; http://tntefjournal.hu/

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!