MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport

 

Kutatásvezető:

Dr. Barna Gábor SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék egyetemi tanára

Tagok:

Barna Gábor DSc, a kutatócsoport vezetője

Frauhammer Krisztina PhD,

Fábián Gabriella,

Gyöngyössy Orsolya PhD,

Povedák István PhD,

Povedák Kinga PhD,

Abdessamad Belhaj PhD és Speidl Bianka PhD,

Kerekes Ibolya,

Glässer Norbert PhD, külső munkatárs

Miklós Péter PhD, külső munkatárs

Török Péter PhD, külső munkatárs

Honlap: http://vallasikultura.u-szeged.hu/

 

Kutatási profil: Az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, amelynek keretében a keresztény vallási kultúra mellett hangsúlyosan folyik a zsidó vallási kultúra kutatása, az új vallási mozgalmak, valamint a magyarországi és közép-európai muszlimok közösségeinek, integrálódásának elemző vizsgálata.

 

Kutatási témák:

Barna Gábor DSc: 20. századi boldoggá és szentté avatási eljárások, értékrend változások, vallási társulatok, ünnepkutatás, az Eucharisztia tisztelete mint specifikus katolikus jelenség

Frauhammer Krisztina PhD: az imakönyvek és imáik mentalitás- és spiritualitástörténeti szerepe, női identifikációs modellek a katolikus, a zsidó, és a protestáns imakönyvekben, háborús imakönyvek

Fábián Gabriella: katolikus vallási közösségek kultúrája és társadalmi szerepe a 19-20. századi Székelyföldön

Gyöngyössy Orsolya PhD: az alsópapság és a laikus asszisztencia társadalmi és kultúraközvetítő szerepének, 19-20. századi felekezetközi konfliktusoknak mikrotörténeti vizsgálata

Povedák István PhD: a kortárs hős- és sztárkultusz, az újnacionalizmus vallási dimenziójának, a kortárs pogányság megnyilvánulási formáinak és a modern mitológiáknak, alternatív világképeknek a vizsgálata

Povedák Kinga PhD: a vallási könnyűzene vallási kultúrát és a vallási identitást formáló szerepének vizsgálata, a hatalom és az új vallási mozgalmak konfliktusai az Állambiztonsági Történeti Levéltár anyagainak felhasználásával, a különböző hatósági retorziók által a szocializmus évtizedei alatt elindult folyamatok, egyéni, lokális és populáris gyakorlatok a vallási kreativitás keretei között

Abdessamad Belhaj PhD és Speidl Bianka PhD: az iszlám kultúra európai elemzése, az iszlám gazdasági modell európai alkalmazási területeinek és módjainak, az iszlám gazdasági etikájának az elemzése, a tér iszlamizációja, a mecsetépítések tudatos stratégiái, a budapesti muszlim jelenlét térátalakító hatásának vizsgálata, keresztény és muszlim hátterű bevándorló családból származó diákok érték-percepciójának vizsgálata egy bécsi középiskolában.

Glässer Norbert PhD külső munkatárs: a magyarországi zsidó identitás és emlékezetkultúra kutatása

Miklós Péter PhD külső munkatárs: a kommunizmus évtizedének egyházpolitikája, az egyházpolitika egyházi és világi meghatározó szereplőivel, vallási folyamatai

Török Péter PhD külső munkatárs: új vallási mozgalmak, család-, értékszociológiai kutatások, falukutatás, valamint egyház-állam kapcsolatok kutatása

 

Mikor alakult: 2013

Pályázati támogatás: MTA TKI - támogatott kutatócsoport

Konferenciák: 2018.04.19. A tudás mítosza, Budapest

2017.04.21-22. Idegen – Străinul – Stranger, Csíkszereda

2017.03.29-30. A család egykor és ma 4., Szeged

2016.11.23-24. „Fogadd a koronát…” Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül, Szeged

2016.11.04-05. A találkozások antropológiája / The anthropology of encounters, MAKAT IV. Vándorkongresszus, Szeged

2016.10.27. „Franz Joseph málkénu” [Ferenc József királyunk] Ferenc József a felekezetközi béke, a művészet és a tudomány pártfogója, Budapest

2016.10.6-7. Emlékező rítusok és ünneplés. Évfordulók, jubileumok, szent évek. Szeged

2015.11.26-27. „A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására”, Szeged

2015.11.18-19. Összeesküvés elméletek, Szeged

2015.05.29-30. A család és párkapcsolatok vallástudományi kontextusban, A Magyar Vallástudományi Társaság éves konferenciája, Szeged

2014.11.04-05. „A királyhűség jól bevált útján…” Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között, Szeged

2014.10.16. A vonaton. Kiránduló és zarándokvonatok a 19-20. században. Szeged

2014.10.8-9. A házasság és a család. Nézetek és képek, értékek és értékválságok a családról és családban. Együtt a SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékkel és az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport, Budapest

Publikációk:

Barna Gábor, Gyöngyössy Orsolya (eds.) Religion, Culture, Society: Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, vol. 1-4., Szeged, 2014-2017

Barna Gábor – Kótyuk Erzsébet (szerk.) Kerekes Ibolya közreműködésével: A test és a lélek orvosai. Grynaeus Tamás emlékkönyv. Szeged, 2013.

Barna Gábor (kiad.) Mezey kottás kötet – halotti és temetési énekek. Szeged, é.n.

Bálint Sándor: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aus der ungarischen und mitteleuropäischen Traditionswelt der groβen Feste. Szeged-Budapest, 2014.

Barna Gábor, Povedák István (eds.) Politics, Feasts, Festivals, Szeged, 2014

Povedák István (ed.) Heroes and Celebrities in Central and Eastern Europe, Szeged, 2014

Povedák István, Szilárdi Réka (szerk.) Sámán sámán hátán: A kortárs pogányság multidiszciplináris vizsgálata, Szeged, 2014

Barna Gábor – Kerekes Ibolya (szerk.) Vallás, egyén, társadalom. Szeged, 2014.

Glässer Norbert: Találkozás a szent igazzal. Szeged, 2014.

T. Székely László – Czank Gábor: Bánsági áhítat. Szeged, 2014.

Barna Gábor – Povedák Kinga (szerk.) Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Közép-Európában. Szeged, 2014.

Barna Gábor – Kiss Endre (szerk.) Gyöngyössy Orsolya közreműködésével: A család egykor és ma. Szeged, 2014.

Barna Gábor (szerk.) Márton Dorottya közreműködésével: Tanulmányok a Verses Szentírásról. Szeged, 2014.

Barna Gábor: Vallási néprajzi tanulmányok. Szeged, 2014.

Barna Gábor: Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities. Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften. Szeged, 2014.

Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom. Szeged, 2014.

Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéből. Szeged, 2015.

Hubbes László, Povedák István (szerk.) Már a múlt sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése, Szeged, 2015

Glässer Norbert (szerk.) Glässerné Nagyillés Anikó közreműk.: Mózes kőtáblái a hármas halmon. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. Szeged, 2015.

Makula nélkül való tükör: Melly az üdvözítő Jézus Krisztusnak, és Szent Szüléinek életét, úgy keserves kin szenvedését és halálát adgya elé...., Budapest, 2015. (Sajtó alá rendezte, utószót írta: Frauhammer Krisztina)

Fekete János: A csépai plébánia története. Szeged, 2015.

Péter László: Löw Immánuel tanulmányok. Szeged, 2015.

Barna Gábor (szerk.) A Szent Domonkos Rend és a kunok. Szeged, 2016.

Józsa László: Introibo ad altere Dei. Szeged, 2016.

Orosz György: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg”. Szeged, 2016.

Glässer Norbert: “A királyhűség jól bevált útján…” Szeged, 2016.

Mezey János: Mezey családtörténetek. Szeged, 2016.

Barna Gábor és Kiss Endre (szerk.) Pintér Zsófia és Terendi Viktória közreműködésével: A házasság és a család. A család egykor és ma 2. Szeged, 2016.

Gyöngyössy Orsolya (szerk.) A Belsőváros ékköve. Szeged, 2016.

Barna Gábor (szerk.) A holtakat látó. Írások a csépai halottlátóról. Szeged, 2016.

Barna Gábor (szerk.) Különvonaton: A vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban ,Szeged, 2017

Povedák István, Hubbes László (szerk.) Tapasztalatból hallottam… Alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, Szeged, 2018