MTA-SZTE Olvasás és Motiváció KutatócsoportKutatásvezető: Fejes József Balázs egyetemi docens


Kutatási téma:

Motivációalapú szövegértés-fejlesztés. A megfelelő szövegértés elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanulók sikereket érjenek el az iskolában, valamint iskolán kívüli életükben. Annak ellenére, hogy az optimális szövegértés elérése megközelítőleg egy évtizedet vesz igénybe, a magyar tanulók olvasásának direkt fejlesztése általában a negyedik évfolyam végén lezárul. A projekt egy olyan fejlesztőprogram kidolgozását és megvalósítását célozza, amelynek középpontjában felső tagozatos tanulókat oktató pedagógusok felkészítése áll arra, hogy tanulóik olvasási teljesítményét és olvasási motivációját saját tantárgyukba ágyazva képesek legyen hatékonyan fejleszteni és nyomon követni. A projekt további célja a szövegformák és olvasási műveletek közötti interakció vizsgálata, továbbá a különböző formátumú szövegek tartalmának és a szöveg megértését mérő feladattípusok ismertségének, kedveltségének, a tanulók által vélt nehézségeknek feltárása, többek között a fejlesztőprogram által érintett korosztály körében.


Mikor alakult: 2021.


Pályázati támogatás: Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program (2021-2025)


Ideiglenes honlap: https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/mta-szte-olvasas-es-motivacio-kutatocsoport-111624


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!