MTA-SZTE Olvasás és Motiváció KutatócsoportKutatásvezető: Fejes József Balázs egyetemi docens


Kutatási téma:

Motivációalapú szövegértés-fejlesztés. A megfelelő szövegértés elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanulók sikereket érjenek el az iskolában, valamint iskolán kívüli életükben. Annak ellenére, hogy az optimális szövegértés elérése megközelítőleg egy évtizedet vesz igénybe, a magyar tanulók olvasásának direkt fejlesztése általában a negyedik évfolyam végén lezárul. A projekt egy olyan fejlesztőprogram kidolgozását és megvalósítását célozza, amelynek középpontjában felső tagozatos tanulókat oktató pedagógusok felkészítése áll arra, hogy tanulóik olvasási teljesítményét és olvasási motivációját saját tantárgyukba ágyazva képesek legyen hatékonyan fejleszteni és nyomon követni. A projekt további célja a szövegformák és olvasási műveletek közötti interakció vizsgálata, továbbá a különböző formátumú szövegek tartalmának és a szöveg megértését mérő feladattípusok ismertségének, kedveltségének, a tanulók által vélt nehézségeknek feltárása, többek között a fejlesztőprogram által érintett korosztály körében.


Mikor alakult: 2021.


Pályázati támogatás: Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program (2021-2025)


Ideiglenes honlap: https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/mta-szte-olvasas-es-motivacio-kutatocsoport-111624


Friss Hírek

Friss Hírek RSS

KUTATOK_EJSZAKAJA_22

Az SZTE BTK Kari Tanácsa legutóbbi, május 19-i ülésének témái a költségvetés, a hallgatói létszám növelése és ezzel párhuzamosan az új képzések kialakítása voltak. Az elhangzott beszámolók szerint az országos trenddel ellentétben, de az egyetem eredményeivel párhuzamosan az első helyes jelentkezők száma évek óta emelkedik, amit mások mellett a képzési kínálat bővítésével továbbra is ösztönözni szeretne a vezetés.