MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport

ttkcs

 

Kutatásvezető:

Korom Erzsébet tanszékvezető egyetemi docens

Tagok:

http://edu.u-szeged.hu/ttkcs/resztvevok

Honlap: http://edu.u-szeged.hu/ttkcs/

 

Az MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutatócsoport 2016 szeptemberében alakult az MTA Tanárgy-pedagógiai Kutatási Programjának keretében. Kutatásunk a természettudományos gondolkodás fejlesztésére irányul, átfogva az általános és a középiskolai tanulmányok időszakát, a természettudományos tantárgyak tananyagába ágyazott képességfejlesztés módszerét alkalmazva. Az MTA honlapján a kutatócsoport bemutatkozása itt érhető el.

A kutatócsoport célja a gondolkodási képességek fejlődéséről és fejlesztési lehetőségeiről összegyűlt kutatási eredmények beépítése a tanítási gyakorlatba a tanároknak, tanárjelölteknek készült segédanyagok révén; a gondolkodási képességek fejlesztésére alkalmas feladatok, foglalkozások kidolgozása, kipróbálása; néhány alapvető gondolkodási képesség fejlesztésére irányuló program kidolgozása, kipróbálása, hatékonyságának vizsgálata; a fejlesztés eredményességének mérését lehetővé tevő diagnosztikus mérőeszközök, illetve tanári és tanulói kérdőívek kidolgozása. A fejlesztés eredményeként született feladatok, foglalkozástervek, módszertani segédanyagok publikációk elérhetők

Mikor alakult: 2016

Pályázati támogatás: Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

Konferenciák:   Új utatokon a természettudományos tantárgyak tanítása. Műhelymunka. 2018. február 2. Szegedi Arany János Általános Iskola

Publikációk:

Habók Anita, Virágné Szűcs Éva és Korom Erzsébet (2017): Egy óvodai matematikai projekt fejlesztő hatásának vizsgálata. Fejlesztő Pedagógia, 28(3) 1–10.

Radnóti Katalin (2017): Milyen ma egy fizikaóra? A fizika tanítása során megvalósítható képességfejlesztési lehetőségek, konkrét esetleírásokkal alátámasztva. Fizikai Szemle, 67(6) 204–211.

Radnóti Katalin (2017): Óráról órára. Fizikaórák megjegyzésekkel ellátva. Hallgatói segédlet a fizikatanítási gyakorlatokhoz. SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged.

Szabó Zsófia Gabriella és Korom Erzsébet (2017): A feladatmegoldási idő változása kombinatív képességre irányuló fejlesztőkísérlet elő- és utótesztje során 3. évfolyamosok körében. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2016 – A tanítás és nevelés interdiszciplináris megközelítése.

Veres Gábor (2017): Gondolkodási készségek azonosítása és fejlesztése a biológia tantárgyban – Tankönyvelemzés. In: Zsolnai Anikó és Kasik László (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2016 – A tanítás és nevelés interdiszciplináris megközelítése.

Valamint 23 hazai és 20 nemzetközi konferencia absztrakt

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!