Kognitív Poétika Kutatócsoport

EFOP 3.6.2.-16-2017-00007

poe


Kutatásvezető:

Dr. Horváth Márta, egy. adjunktus

Tagok:

Dr. Hárs Endre egyetemi docens

Dr. Kispál Tamás egyetemi oktató

Prof. Dr. Kovács András Bálint tanszékvezető egy. professzor

Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya egyetemi adjunktus

Dr. Simon Gábor egyetemi adjunktus

Dr. Szabó Erzsébet egyetemi adjunktus

Dr. Szabó Judit egyetemi tanársegéd

Honlap: http://kognitiv.szegedigermanisztika.hu/

 

Kutatócsoportunk 2014-ben azzal a céllal alakult, hogy a kognitív tudományok és az evolúciós pszichológia eredményeit felhasználva elemezze az irodalmi szövegek és filmek befogadásának folyamatait. Kutatásaiban arra fókuszál, melyek azok az evolúció során kialakult kognitív mechanizmusok, melyeknek jelentős szerepe van az irodalmi és filmes befogadásban. Olyan területekkel foglalkozunk mint oksági gondolkodás, elmeolvasás, narratív empátia, feszültségkeltés, vagy morális ítélet. Célunk az ezeken a területeken dolgozó kutatóknak az összefogása workshopok, előadások és konferenciák szervezésén keresztül.

Mikor alakult: 2014

Pályázati támogatás: Alexander von Humboldt Stiftung, Szegedi Germanisztikáért Alapítvány, SZTE BTK

Konferenciák:   2014. szept.: Die biologisch-kognitiven Grundlagen narrativer Motivierung

2017. nov.: Új perspektívák a detektívtörténet kutatásában

Publikációk:

Helikon 2013:2: Kognitív irodalomtudomány

Hárs, E / Horváth, M / Szabó, E (Szerk.): Universalien? Die Natur der Literatur. Trier: WVT 2014

Horváth M (Szerk.): A művészet eredete. Kultúra, evolúció, kognícó. Budapest: Typotex 2014

Horváth, M / Mellmann, K (Szerk.): Die biologisch-kognitiven Grundlagen narrativer Motivierung. Münster: Mentis 2016.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.