ANIMALIA Kutatóközpont

animalia2animalia

 

Kutatásvezető:

Prof. Vígh Éva, egyetemi tanár

Tagok:

Dr. Újvári Edit, docens

Barna Gábor: egyetemi tanár, SZTE BTK, Néprajz Tanszék,

Buda Attila: irodalomtörténész, bibliográfus, ELTE, BTK, Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtárának ny. vezetője

Fogarasi György: docens, SZTE, BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tsz

Katona Tünde: docens, SZTE, BTK, Német Irodalomtudományi Tanszék

Kérchy Anna: docens, SZTE, BTK, Angol Tanszék

Kovács Katalin: docens, SZTE, BTK, Francia Tanszék

Tüskés Anna: műveszettörténész, tudományos munkatárs, MTA, BTK, ITI

Ulicsni Viktor, PhD-hallgató, SZTE; MTA Ökológiai Kutatóközpont

Honlap: http://www.arts.u-szeged.hu/animalia/kutatocsoport

 

A legkülönbözőbb kutatási területeken (irodalomtörténet, eszmetörténet, filológia, művészettörténet, zooszemiotika, néprajz és etnozoológia, etológia, archaeozoológia, stb.) fokozott érdeklődés és számottevő kutatási eredmények jelzik az állatok értelmezésének, szimbolikájának, és általában a humanitas és animalitas sokrétű kapcsolatának és interpretációjának a jelentőségét. Tekintettel a valóban interdiszciplináris kutatásokra, a kutatóközpont elsődleges célja rendszeres workshopok, szemináriumok, előadások, könyvbemutatók szervezése mindazon magyar és külföldi állampolgárságú oktatók, kutatók és doktoranduszok számára, akiknek kutatásai kapcsolódnak a zoo-stúdiumok különféle területeihez. A zoo-stúdiumokat összehangoló, multidiszciplináris kutatás mellett a tudományos ismeretterjesztéssel is hasznos eszmecserét szándékozik kialakítani a legkülönfélébb kutatási (határ)területek művelői között.

 

Mikor alakult: 2017

Pályázati támogatás: MTA TKI - támogatott kutatócsoport

Konferenciák: A tanév során havonta-kéthavonta előadások, workshopok

2017. március 31.: SZTE ANIMALIA Kutatóközpont bemutatkozó programja

Vígh Éva: Az SZTE-n készülő Állatszimbolika lexikon tervezete

Molnár Zsolt – Ulicsni Viktor: Táj és közösség kapcsolata az ökológia szemszögéből: kutatócsoport az MTA ÖK-ban

Katona Tünde, Kérchy Anna, Kovács Katalin, Vígh Éva: Állati kutatócsoportok – nemzetközi áttekintés

2017.06.14. Újvári Edit: Az állatszimbolika jelentőségéről – megközelítések. Daróczi-Szabó Márta: Archaeozoológia: a régészet állati oldala

2017. 09.21. A Bestiarium Zircense című hasonmás kiadvány könyvbemutatója. Boreczky Anna művészettörténésszel, a kötet szerkesztőjével beszélget Vígh Éva és Újvári Edit

2017.11.17. Újvári Edit: Az SZTE Jel-Kép-Tér Munkacsoport Állati jelek, képek és terek konferenciája (2017.11.17)

2017.11. 28. Kelemen Zoltán: Ez disznóság (Disznókultusz és -mítosz az irodalomban)

2018. 02.14. (a SZTE BTK Audmax esték sorozatával közös rendezésben): Szörényi László: Előjön-e a medve – az irodalomban?

2018. 02.21. Vígh Éva: Machiavelli és az olasz reneszánsz szamárságai

Publikációk:

Előkészületben: Állatszimbolika enciklopédia, Bp., Balassi Kiadó, 2019.

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!