Mona El-Shami


Kep52021 tavaszán mutathattam be a XXXV. OTDK-n a dolgozatomat. A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi szekción belül A könyvtár mint az élethosszig tartó tanulás egyik színtere tagozatban indultam a pályamunkámmal. Harmadik helyezett lettem, de számonra már az is nagy öröm volt, hogy a munkámat előadhattam a diákköri konferencián.

A Papp Sámuel nagykárolyi könyvkötő könyvjegyzéke 1792-ben című dolgozatom az egykori nagykárolyi nyomda alkalmazásában, illetve szomszédságában működő könyvkötő könyvjegyzékét mutatta be. Azért volt fontos elvégezni ezt a feladatot, mert ezáltal új címeket is be tudtam azonosítani, másrészt ez a jegyzék azt is megmutatta, hogy a nagykárolyi könyvkötő mivel kívánta anno „szórakoztatni” a lakosságot. A dolgozatban felhasznált forrás eddig ismeretlen volt, tehát most került először publikálásra. A könyvjegyzéket kontextusba helyeztem: először a XVIII. század végi magyar könyvkultúrával foglalkoztam, majd ezt követően ismertettem a Károlyi családot, illetve az általuk létrehozott nagykárolyi nyomdát. Utána részletesen bemutattam a nagykárolyi könyvkötő könyvjegyzékét, mely harmincegy címet tartalmaz, és ezeket két részre lehet osztani. Huszonegy tétel a kegyességi irodalomhoz tartozik, a fennmaradó tíz cím pedig a világi művek csoportjába sorolható. A kegyességi csoporton belül további három részre osztottam fel a címeket. Végül a dolgozatot egy összegzéssel zártam.

Amikor elhatároztam, hogy elindulok a TDK-n, a témaválasztással kapcsolatban volt néhány ötletem, de leginkább az fogalmazódott meg bennem elvárásként és célként, hogy egy olyan területtel szeretnék foglalkozni, ami eddig még ismeretlen, új eredményeket adhat. Dr. Hegyi Ádámot, az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék docensét kértem fel témavezetőmnek, akitől 2018-ban megkaptam Papp Sámuel könyvkötő könyvjegyzékét fénymásolat formájában. A tanár úr az Országos Levéltárban talált rá a nagykárolyi jegyzékre. 2019-re a mentorom vezetése mellett elkészült a dolgozatom, amit először az intézményi TDK-n mutathattam be, ahonnan sikerült továbbjutnom az OTDK-ra.

Nagy élmény és öröm volt számomra, hogy a pályamunkámmal lehetőségem nyílt csatlakozni a diákköri konferenciára. Bízom benne, hogy a jövőben a dolgozat megjelenthet akár egy tudományos folyóiratban is.