Szakmai beszámoló az NTP-TDK-11-B-0050 kódszámú pályázathozA Nemzeti Tehetség Program keretében a felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatására meghirdetett NTP-TDK-11-B pályázat


Altajisztika Diákkör

A pályázat lebonyolítását több tényező befolyásolta. A lebonyolítók vállalták, hogy a választott középiskolákban az Altajisztikai Tanszék működését és a tanszéken folyó munkát bemutató előadást tartanak. Az előadáson részt vevő tanulókat meghívták a június 14-én megtartott tanszéki nyílt napra. A pályázat elbírálásakor a programok megszervezése már folyamatban volt. Ebben a feladatkörben a bemutató előadások meghirdetése megtörtént, a lebonyolítók pedig a megadott időpontokban megjelentek a középiskolákban, illetve megszervezték a nyílt napot. A fenti feladat megvalósítását szintén a pályázat kései elbírálása, illetve az időzítés alkalmatlansága hátráltatta. Mivel a lebonyolításkor folyamatban voltak az érettségi vizsgák, a középiskolák vezetősége változó mértékben tanúsított együttműködési hajlandóságot. A nyílt nap jó lehetőséget kínált a diákkör hallgatóinak, hogy nagyobb rutint szerezzenek a későbbi konferenciákon az előadásuk témájának frappáns bemutatásában. A nyílt napon csak kisebb számban jelentek meg középiskolai tanulók, de ők komoly érdeklődést mutattak, és személyes beszélgetés során határozott szándékot mutattak, hogy a továbbtanulásukhoz az Altajisztikai Tanszék munkáját vegyék igénybe. Mivel ők alsóbb (10-11.) évfolyamhoz tartoztak, a befektetett munka legközelebb a 2013/2014-es tanévben fogja meghozni az eredményét. A bemutatkozó előadásokon és nyílt napon végzett munkáért a lebonyolítók és a bevont diákköri hallgatók a honoráriumukat könyvutalványban kapták meg.

Francia Diákkör
A diákkör kapcsolatfelvételt kezdeményezett szegedi középiskolákkal, ill. a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziummal. A pályáazt futamideje és a középiskolai tanírási rend sajnos nehezítette a kapcsolatfelvételt. Ugyanakkor BGRG-ben sikerült előadásokat tartani az ottani tanári kar segítéségével, ill. a Francia TDK itt tartotta kihelyezett ülését. Az eredetileg a középiskolás hallgatók utaztatására szánt összeget a logisztikai feltételek megváltozása miatt a szegedi oktatók utaztak a gimnáziumba. A pályázat keretében továbbá előadássorozatot szerveztek szegedi középiskolai tanulóknak és egyetemi hallgatóknak, melynek záróakkordjaként pályázatot hirdettek. Erre 4 egyetemi hallgató pályaműve érkezett be, melyeket jutalomban részesítettek.

Partiscon Régész Diákkör
A pályázat keretében régészhallgatók tartottak szakmai ismeretterjesztő előadásokat középiskolások részére, középiskolákban. Az intézményekkel történt előzetes kapcsolatfelvétel és egyeztetés után április második hetétől elindultak a rendszeres előadások. Ezekben 9 régészhallgató vett részt, összesen 16 előadást tartottak meg egyenként 45 perc időtartamban. Az előadások tervezetét (ppt formátum) az oktatók véleményezték, és megbeszélték a kijavítandó hibákat és a bővítés lehetőségeit (tutorálás).
A programban 4 iskola vett részt.
Minden iskolában 4, tematikus régészeti előadásra került sor a következő bontásban:
- Módszertan: hogyan is dolgoznak a régészek valójában?
- Őskor: a legrégebbi korok régészete, a nemzetségi társadalmak régészete: paleolitikum, neolitikum, rézkor, bronzkor, vaskor.
- Római kori és népvándorláskori régészet: mikor és hogyan történt a római hódítás, milyen volt Pannonia provinciában az élet, és mi következett a rómaiak kivonulása után. Hunok, szarmaták, vandálok, gepidák, langobárdok, avarok és sok más kisebb népvándorlás kori nép történetének pillanatai és régészeti leletanyaguk.
- Honfoglalás és középkori régészet: a magyarság emlékanyaga. Kik vagyunk és milyen emlékeket hagytunk hátra?
Minden előadást kiemelkedő érdeklődés kísért, a 4 iskolában az egyes alkalmakkor átlagban kb. 30 fő vett részt rajtuk, összesen a 16 előadáson néhány száz fő jelent meg (természetesen sok visszajáró is volt). Az előadássorozat sikeres lebonyolítása után felkértük az iskolákat, hogy látogassanak el az egyetemi tanszékünkre és itt folytassák az ismerkedést a régészettel. Sajnos a két távoli iskola (Gyula, Csepel) nem tudta vállalni az egész napos távollétet az érettségi időszakban, így végül a két szegedi iskola küldött delegációt.
A diákok a délelőtti oktatónapon négy előadást hallgattak meg:
- Kujáni Yvett a régészeti ásatás módszertanáról részletesebben beszélt, egészen a szakmai „nüanszok” szintjéig, hogy a diákok a régészeti terepi szakmunkáról valós képet kapjanak.
- Sánta Gábor a tanszék birtokában lévő bronzkori edényeket, bronztárgyakat mutatta meg a diákoknak, szabad előadásban beszélt a bronzkori hétköznapokról, majd a diákok a leleteket kézbe vehették, fényképezhették.
- A tanszéki műhelyben Bíró Gyöngyvér beszélt a régészeti leletek feldolgozásáról, majd további leleteket néztünk meg, köztük két kelta vaslándzsát.
- Az Embertani tanszéken az emberi csontokról, a betegségeikről és néhány különleges torzulásról hallgattak előadást, a csontokat itt is meg lehetett fogni.
Az oktatónap lezajlása után 14 órakor kezdetét vette a „Rómer Flóris” diákvetélkedő, ahol a két csapat mérte össze tudását csapatban és egyénileg is. A jó hangulatú diákvetélkedőn könyvjutalom került kiosztásra. A vetélkedő után a diákokat meghívtuk egy kis fogadásra és utána, illetve közben barátságos football mérkőzést játszottunk.

Vallástudományi Diákkör
2012 tavaszán tanszékünk nyílt napot szervezett az érdeklődők számára, amelyen oktatóink három előadást tartottak a tudománytörténeti-, elméleti, valamint a munkaerőpiaci lehetőségek kérdéseiről. A nyílt nap promótálását tanszéki munkatársaink végezték, a helyben előállított szórólapok és nyomtatott plakátok segítség