Kulcsár Valéria – Pintér-Nagy Katalin (szerk.): „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...”

Regeszeti_Tsz_regeszeti_gyujtemenyKulcsár Valéria – Pintér-Nagy Katalin (szerk.): „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” Válogatás a szegedi egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből

„Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is…” Válogatás a szegedi egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből című kiadványt színes, reprezentatív, tudományos igénnyel megírt kötet, melynek célja, hogy átfogó képet adjon az SZTE BTK Régészeti Tanszék régészeti gyűjteményéről. Egy-egy fejezet a gyűjtemény jellegzetes leletanyagára építve mutatja be az egyes régészeti korszakok sajátosságait a paleolitikumtól a középkorig. A szerzőink többsége BA és MA képzésben résztvevő régészhallgató.

Szeged, SZTE BTK Régészeti Tanszék, 2020.
60 o., ISBN 978-963-306-749-9

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!