Kovács Lajos: Van egy perced a támaszpontomra? Gyermekmesék és kamasztörténetek (szerk. Bombitz Attila)

kl_bori_repcsiKovács Lajos: Van egy perced a támaszpontomra? Gyermekmesék és kamasztörténetek (szerk. Bombitz Attila)

Kovács Lajos művei, II. kötet
Összegyűjt
ötte, válogatta, szerkesztette, valamint a jegyzeteket írta: Bombitz Attila
Sajtó alá rendezte: Bombitz Attila, Fritz Gergely, Füzi P
éter, Szinger Ádám
Szakreferensek: Koleszár Márta, Simai Mihá
ly

Kovács Lajos a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom egyik vitathatatlanul modern szerzője. Nagyobbaknak szóló könyveiben beleérzéssel és kellő iróniával ábrázolja a kamaszkor családi, iskolai és társas krízishelyzeteit. Kisebbeknek írott könyveiben a gyermeki, mesés nézőpont és a hétköznapok valósága között fantáziadús humorral teremt átjárást. Nyelvi játékosságának és a valóságot meseien átitató látásmódjának köszönhetően az ezerkilencszáznyolcvanas évek gyermek- és ifjúsági irodalmában újító erővel és szándékkal lép fel Bálint Ágnes, Békés Pál, Csukás István, Janikovszky Éva, Lázár Ervin, Marék Veronika, Nagy Katalin, Nógrádi Gábor, Simai Mihály mellett. Válogatott műveinek második kötete gyermekirodalmi műfajainak legjelentősebb darabjait fogja össze: gyermekverseket, meséket, mesejátékokat, kamasztörténeteket, irodalmi paródiákat. Az egyes művek elrendezése a kötet egészének antológia jelleget kíván biztosítani. Ez a válogató és váltogató szerkesztési elv igazolja az életmű igen gazdag és sokszínű voltát, a műfajok átjárhatóságát, a különböző ˗ kisgyermeki és kamaszkori ˗ életkori sajátosságoknak megfelelő esztétikai beszédmód és nyelvi játékosság együttállását. Egyes fejezeteken belül, mint például a gyermekversek vagy a kamasztörténetek esetében természetesen érvényesülnek a hagyományos kiadási elvek. Válogatásról lévén szó, ha töredékesen is, de a kötet egészéből kiolvasható az az immáron alkotásfolyamatában dokumentálható beszédmód, ami a gyermekirodalom műfajainak modern megújításán alapszik. Ez az újító egyaránt érvényesül a svéd gyermekvers meghonosításában, a gyermeknyelv irodalmi hasznosításában, a mese újraértelmezésében, a családi és iskolai problémacentrikus kamasztörténeteket illetően pedig a társadalomkritikai potenciál kihasználásában.

Szeged, JATEPress Kiadó, 2020.
420 o., ISBN 978-963-315-439-7

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!