Kovács Lajos: „Mi közük hozzám?” Kritikák, töprengések, diagnózisok (szerk. Bombitz Attila)

kl_bori_csigaKovács Lajos művei, III. kötet
Összegyűjt
ötte, válogatta, szerkesztette, valamint a jegyzeteket írta: Bombitz Attila
Sajtó alá rendezte: Bombitz Attila, Fritz Gergely, Füzi P
éter, Szinger Ádám
Szakreferensek: Monostori Imre, Virá
g Jenő

Kovács Lajos tanulmányírói és kritikusi életműve rendkívül széleskörű. Válogatott műveinek harmadik kötete legfontosabb írásait tartalmazza Dorog város hely- és művészettörténetéről, Komárom-Esztergom megye kultúrtörténetéről, a kortárs magyar irodalomról, valamint a hazai és nemzetközi gyermekirodalomról. Ha a pályaívet követjük, az ezerkilencszázhetvenes években induló költő és prózaíró nem csupán saját munkáit közli napilapokban és folyóiratokban, hanem nyitott és érzékeny kritikusként párhuzamosan pályatársai alkotásait is figyelemmel kíséri, s bennük ugyanazon intenzitással és rendszerességgel követi a már elismert nevet szerzett kollégák megjelenéseit, mint a kezdő szerzőkéit. Gyakorló gyermekversköltőként, kamasztörténetek szerzőjeként, ifjúsági regényíróként érthetően nagyon érdeklik a gyermekirodalmi műfajok esztétikai kérdései, egyáltalán a gyermekirodalom maga. Értékeli és védi a hagyományos, értékközpontú, leíró és tanító jellegű elemzői módszereket, miközben óvatos kritikával támogatja az értékdevalváló, tudományos zsargonnal érkező újabb törekvéseket. Az Új Forrás „valóság” rovatának vezetőjeként felfedezi és feltárja közvetlen és tágabb életvilágának kultúrtörténetét. A dorogi bányásztelepülés múltját és e múltat jövővé alakító egykori reprezentatív figurák életútját nagyesszékben írja meg, miközben a hatékony jelen művészeti életét is folyamatosan vizsgálja. Ugyanilyen figyelemmel kíséri a Komárom-Esztergom megyével kapcsolatos helytörténeti munkákat, kiadványokat, legyen szó 1956 emlékezetéről, a csehszlovák-magyar lakosságcseréről, Tatabánya, Tata, Környe, Kesztölc vagy éppen Esztergom politikatörténeti eseményeinek feldolgozásáról, helytörténetről, kultúrtörténetről, vagy akár csak statisztikáról.

Szeged, JATEPress Kiadó, 2020.
454 o., ISBN 978-963-315-440-3

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

Az SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 2023 tavaszán is várja mindazokat a szegedieket, Szeged környékén élőket, akik úgy gondolják, hogy tanulni, művelődni, a világ minél több részletét megismerni sose késő. Mi is így gondoljuk! Ennek jegyében indítottuk el 2016 őszén a Bölcsész Szabadegyetemet, amelynek keretében számos egyetemi kurzust megnyitunk az érdeklődő idősebbek és fiatalabbak, középiskolások, középkorúak, nyugdíjasok előtt. A tavaszi félévre jelentkezni február 19-ig lehet!