Hírek, események

Az SZTE BTK diákkörei 2 545 000 Ft támogatásban részesültek az NTP-HHTDK-22 azonosítójú pályázat keretében. A támogatás segítségével megvalósítandó tevékenységek célja egyrészt a Karon folyó tehetséggondozás segítése, TDK orientációs nap, illetve kari TDK konferencia megrendezésével, másrészt középiskolák tehetségek azonosítása és bevonása a kari tehetséggondozó munkába.


kari TDT vezetés