Hórapollón: Hieroglyphica - Az egyiptomi írás magyarázata (ford. Hajdú Attila, jegyz. Vígh Éva)

Horapollon_HieroglyphicaHórapollón: Hieroglyphica - Az egyiptomi írás magyarázata (ford. Hajdú Attila, jegyz. Vígh Éva)

Fordította: Hajdú Attila
Az ut
ószót és a jegyzeteket írta: Vígh Éva
Bevezető tanulmá
ny: Fehér Bence
Lektorok: Nagyill
és János, Szörényi László

Hórapollón Kr. u. 5–6. században írt Hieroglyphicája az antik egyiptomi képírásról szóló egyetlen teljes, ókori értekezés. A 15. század elején került a reneszánsz kori európai művelődés sodrába, s bár a hieroglifák 19. századi megfejtése nem e műnek köszönhető, írók, költők, művészek és ikonológusok számára közvetítette évszázadokon át az ókori szent bölcselet jelképeit. Egységes, szimbolikus nyelvet jelentett, antik eredetű szimbólumgyűjteményként, emblémáskönyvként működött. Művelődéstörténeti szempontból a jelképekkel tűzdelt irodalmi és művészi kifejezéstár egyik forrásaként az újkori szimbolikus gondolkodás és művészi ábrázolás megértését segíti a mai olvasó számára. A mű magyarul először lát napvilágot Hajdú Attila fordításában. A kétnyelvű, jegyzetekkel ellátott kiadást Fehér Bence a Hieroglyphica születésének körülményeit felvázoló bevezetése, és Vígh Éva a mű újkori recepcióját ismertető utószava egészíti ki.

Szeged, Lazi Kiadó, 2020.
453 o., ISBN: 9789632674643

Friss Hírek

Friss Hírek RSS

borito

MTA doktora címet szerzett a BTK három oktatója: prof. dr. Hansági Ágnes, prof. dr. Bibok Károly és prof. dr. Hárs Endre. A hosszú és szigorú pályázási folyamat eredményeként idén 80 kutató vehette át a tanúsító oklevelet. Az új MTA doktorokat június 28-án köszöntötték az MTA Székház Dísztermében.